Uwaga!

Szanowni Państwo, informujemy, że od 01 do 30 czerwca 2022 roku klientów biznesowych obowiązuje Cennik Podstawowy z rabatem 25%

Taryfa dla Paliw gazowych jest zbiorem wszystkich stawek i opłat oraz warunków ich stosowania, związanych z dostawami gazu.

Opracowana została w trybie określonym ustawą Prawo energetyczne, a jej zatwierdzenia dokonuje prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG.DRG-2.4212.57.2021.DRK, opublikowaną w dniu 30 marca 2022 r., została zatwierdzona Taryfa dla paliw gazowych nr 17, która będzie obowiązywać od 14 kwietnia 2022 roku

Gospodarstwa domowe, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe, inne podmioty zbiorowe zaopatrujące w paliwa gazowe lokale mieszkalne, a także wskazana w ustawie grupa tzw. odbiorców wrażliwych zostały objęte Ustawą z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu.

Ustawa wprowadza mechanizm cen maksymalnych dla określonego w ustawie katalogu odbiorców taryfowych. Ceny paliw gazowych zostają zamrożone do poziomu cen zawartych w taryfie zatwierdzonej przez Urząd Regulacji Energetyki dla sprzedawcy z urzędu. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. cena maksymalna ustalona jest na poziomie 200,17 zł/MWh.

Polityka cookies

Informujemy, że na naszej stronie używamy plików cookies w celu analizowania ruchu, a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika
zgody – do dostosowania ewentualnych treści reklamowych w formie graficznej i tekstowej. Czytaj więcej >>

Pomoc online