Taryfy

Informujemy, że aktualnie obowiązują taryfy:

Jako odbiorca w gospodarstwie domowym (konsument) jesteś chroniony maksymalnymi cenami za gaz. Sprawdź stronę o ochronie taryfowej

Przypominamy jednocześnie, że podpisana przez Prezydenta RP 15 grudnia 2023 Ustawa o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła utrzymuje przez pierwszą połowę roku 2024 obecne rozwiązania dotyczące maksymalnych cen gazu (zapisane w Ustawie z 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. i 2024 r.).

Poniższa tabela reprezentuje stawki opłat zgodne z powyższą Ustawą