Dla biznesu

Dokumenty

Sprawdź wnioski i wzory umów.
Wypełniaj dokumenty online.

Przyłącze gazowe

Nowa nieruchomość bez przyłącza?
Dowiesz się, jak łatwo rozpocząć odbiór gazu.

Sprzedaż gazu

Wszystko czego potrzebujesz do zawarcia i prowadzenia swojej umowy.

Rozliczenia

Poznaj sposoby naszych rozliczeń.
Bądź na bieżąco – sprawdź harmonogram odczytów.

Faktury - włącz faktury elektroniczne

Faktury - włącz faktury elektroniczne. Dokument możesz pobrać na komputer lub telefon.

Taryfa i cennik

Zapoznaj się ze zbiorami stawek i opłat za paliwo gazowe.

REMiT

Komunikaty oraz raportowanie w związku z Rozporządzeniem UE.

Sprzedaż rezerwowa

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Jak podać stan licznika do rozliczenia online?
Stan licznika do rozliczenia możesz podać za pomocą eBOK korzystając z funkcji "Dodatkowe rozliczenie" lub Aplikacji G.EN. za pomocą funkcji "Wniosek o rozliczenie".
Jaka jest cena gazu?
Wysokość cen i stawek opłat za dostawę paliwa gazowego określona jest w Taryfie dla Paliw gazowych w punkcie 5B. Wysokość cen i stawek opłat za paliwo gazowe określona jest w Cenniku Podstawowym w punkcie 5.
Jakie dokumenty należy złożyć w celu zawarcia umowy kompleksowej i rozpoczęcia dostaw?
W celu zawarcia Umowy złóż Wniosek o zawarcie umowy kompleksowej (przedsiębiorcy dodatkowo Oświadczenie akcyzowe) oraz Wniosek o rozpoczęcie dostarczania. Jeżeli dokumenty będzie podpisywał pełnomocnik, należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność kopię Pełnomocnictwa.

Kalkulatory

Kalkulator zużycia energii

Gaz ziemny rozliczany jest w kWh. Za pomocą tego kalkulatora w prosty sposób przeliczysz zużycie paliwa gazowego w m3 na jednostkę rozliczeniową czyli kWh.

Kalkulator mocy umownej

Moc umowna zależy od liczby i mocy zainstalowanych urządzeń gazowych. Ten kalkulator pozwoli oszacować moc umowną, czyli zapotrzebowanie godzinowe na paliwo gazowe.