Nowa wersja aplikacji mobilnej - zrób aktualizację

Dostępna jest nowa wersja aplikacji mobilnej G.EN. Prosimy o pilną aktualizację na stronie Play Google.

Grupy taryfowe

Taryfy

Taryfa dla paliw gazowych określa ceny za dostarczone paliwo gazowe oraz za usługi dystrybucji.
Opłaty zależą od grup taryfowych.

Kwalifikacja do grup taryfowych następuje na podstawie:

  • miejsca odbioru,
  • rodzaju pobieranego Paliwa – gaz wysokometanowy lub gaz zaazotowany,
  • rocznej ilości pobieranego gazu – dla odbiorców pobierających paliwa gazowe do 110 kWh

Dla pierwszego roku obowiązywania Umowy:

  • na podstawie zadeklarowanego zużycia z uwzględnieniem charakterystyki poboru paliwa gazowego.

W kolejnych latach obowiązywania Umowy:

  • coroczne kwalifikowanie do grup taryfowych na podstawie rocznego zużycia paliwa gazowego
Zmiana grupy taryfowej

Zmiana ilości zużycia paliwa gazowego może skutkować zmianą grupy taryfowej. Wtedy rozliczenie odbywa się na podstawie opłat dla nowej grupy taryfowej. Zmiana ta dokonywana jest przy rozliczeniu rocznym, przy czym dotyczy kolejnego okresu rozliczeniowego.