Uwaga!

Szanowni Państwo, informujemy, że od 01 do 30 czerwca 2022 roku klientów biznesowych obowiązuje Cennik Podstawowy z rabatem 25%

Grupy taryfowe

Taryfy

Taryfa dla paliw gazowych określa ceny za dostarczone paliwo gazowe oraz za usługi dystrybucji.
Opłaty zależą od grup taryfowych.

Kwalifikacja do grup taryfowych następuje na podstawie:

  • miejsca odbioru,
  • rodzaju pobieranego Paliwa – gaz wysokometanowy lub gaz zaazotowany,
  • rocznej ilości pobieranego gazu – dla odbiorców pobierających paliwa gazowe do 110 kWh

Dla pierwszego roku obowiązywania Umowy:

  • na podstawie zadeklarowanego zużycia z uwzględnieniem charakterystyki poboru paliwa gazowego.

W kolejnych latach obowiązywania Umowy:

  • coroczne kwalifikowanie do grup taryfowych na podstawie rocznego zużycia paliwa gazowego
Zmiana grupy taryfowej

Zmiana ilości zużycia paliwa gazowego może skutkować zmianą grupy taryfowej. Wtedy rozliczenie odbywa się na podstawie opłat dla nowej grupy taryfowej. Zmiana ta dokonywana jest przy rozliczeniu rocznym, przy czym dotyczy kolejnego okresu rozliczeniowego.

Polityka cookies

Informujemy, że na naszej stronie używamy plików cookies w celu analizowania ruchu, a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika
zgody – do dostosowania ewentualnych treści reklamowych w formie graficznej i tekstowej. Czytaj więcej >>

Pomoc online