Nowa wersja aplikacji mobilnej - zrób aktualizację

Dostępna jest nowa wersja aplikacji mobilnej G.EN. Prosimy o pilną aktualizację na stronie Play Google.

Polityka prywatności

  1. Spółka pod firmą G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 37, 02-672, Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000918001, zwana dalej G.EN., operator strony www.gen.com.pl, informuje, że bez zgody Użytkownika nie przetwarza, nie udostępnia ani nie wykorzystuje w celach marketingowych, żadnych danych uzyskanych w trakcie korzystania ze strony www.gen.com.pl (zwanej dalej "Stroną Internetową").
  2. G.EN. gwarantuje, że Użytkownik Strony Internetowej pozostaje anonimowy tak długo, jak tylko będzie sobie tego życzył. Technologie użyte na Stronie Internetowej umożliwiają zachowanie anonimowości oraz, w przypadku ujawnienia danych, wykorzystanie ich tylko do celów, w jakich zostały ujawnione.
  3. Ujawnianie danych Użytkownika może nastąpić tylko w sytuacjach, gdy Użytkownik będzie miał życzenie ujawnienia swoich danych. W szczególności prośba o ujawnienie danych może nastąpić w przypadku zamawiania usług lub produktów oferowanych poprzez Stronę Internetową. Użytkownik, chcąc zamówić daną usługę lub produkt oferowane poprzez Stronę Internetową, wypełnia odpowiedni formularz zamówienia i podaje tam dane, które są potrzebne do zamówienia danej usługi lub produktu. Oprócz danych podstawowych, G.EN. może prosić Użytkownika o podanie danych dodatkowych, wprost niezwiązanych z zamawianymi usługami lub produktami, jednak ułatwiających kontakt z Użytkownikiem i/lub umożliwiających lepsze sformułowanie oferty handlowej bądź oczekiwanych informacji. Podanie danych do uruchomienia usługi oraz danych dodatkowych jest całkowicie dobrowolne. Zakres danych potrzebnych do uruchomienia danej usługi oraz sposób ich wykorzystania będzie każdorazowo podawany w formularzu zamówienia konkretnej usługi lub produktu.
  4. Na Stronie Internetowej G.EN. wykorzystuje technikę plików typu "cookies". Plik typu "cookie" (zwany także "ciasteczkiem") jest niewielkim plikiem tekstowym z informacją, zapisywany przez serwer G.EN. na komputerze użytkownika. Taką informację serwer firmy G.EN. może odczytać w trakcie jednego połączenia się ze Stroną Internetową z danego komputera. Korzystanie z techniki plików typu "cookies" nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera. Na Stronie Internetowej technika "cookies" pozwala określić profil informacji, jakimi użytkownik Strony Internetowej jest zainteresowany. W momencie zamknięcia okna przeglądarki, plik cookie jest automatycznie usuwany z komputera Użytkownika.
  5. Dane pozyskane z analizy logów serwera (adres IP, domena) wykorzystywane są jedynie w celach statystycznych, dotyczących oglądalności Strony Internetowej oraz do administracji serwerem.
  6. Polityka prywatności stron zewnętrznych, do których odnośniki (linki) znajdują się na Stronie Internetowej, jest regulowana osobnymi postanowieniami zawartymi na wskazanych stronach zewnętrznych.
  7. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt.