Dla domu

Dokumenty

Sprawdź wnioski i wzory umów.
Wypełniaj dokumenty online.

Przyłącz się do sieci

Nowa nieruchomość bez przyłącza?
Dowiesz się, jak łatwo rozpocząć odbiór naszego gazu.

Sprzedaż gazu

Wszystko czego potrzebujesz do zawarcia i prowadzenia swojej umowy

Rozliczenia

Poznaj sposoby naszych rozliczeń.
Bądź na bieżąco – sprawdź harmonogram odczytów.

Taryfa

Zapoznaj się ze zbiorem stawek i opłat za paliwo gazowe.

Faktury

Sprawdź możliwości – wybierz dogodną formę zapłaty, zdecyduj się na eFakturę.

Zbiór Praw Konsumenta

Dowiedz się więcej o swoich prawach jako Odbiorcy gazu.

Bezpieczeństwo

Bądź przezorny i nie daj się oszukać nieuczciwym sprzedawcom.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Jak podać stan licznika do rozliczenia online?
Stan licznika do rozliczenia możesz podać za pomocą eBOK korzystając z funkcji "Dodatkowe rozliczenie" lub Aplikacji G.EN. za pomocą funkcji "Wniosek o rozliczenie".
Jaka jest cena gazu?
Wysokość cen i stawek opłat za dostawę paliwa gazowego określona jest w Taryfie dla Paliw gazowych w punkcie 5B. Wysokość cen i stawek opłat za paliwo gazowe określona jest w Cenniku Podstawowym w punkcie 5.
Jakie dokumenty należy złożyć w celu zawarcia umowy kompleksowej i rozpoczęcia dostaw?
W celu zawarcia Umowy złóż Wniosek o zawarcie umowy kompleksowej (przedsiębiorcy dodatkowo Oświadczenie akcyzowe) oraz Wniosek o rozpoczęcie dostarczania. Jeżeli dokumenty będzie podpisywał pełnomocnik, należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność kopię Pełnomocnictwa.
Czy można rozliczać się za gaz co miesiąc z faktycznego zużycia?
Tak, możesz rozliczać się w dowolnym dniu miesiąca z faktycznego zużycia poprzez eBOK, aplikację lub korzystając z formularza. Jednak nie częściej niż raz w miesiącu.  

Kalkulatory

Kalkulator zużycia energii

Gaz ziemny rozliczany jest w kWh. Za pomocą tego kalkulatora w prosty sposób przeliczysz zużycie paliwa gazowego w m3 na jednostkę rozliczeniową czyli kWh.

Kalkulator mocy umownej

Moc umowna zależy od liczby i mocy zainstalowanych urządzeń gazowych. Ten kalkulator pozwoli oszacować moc umowną, czyli zapotrzebowanie godzinowe na paliwo gazowe.