Uwaga!

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, w celu ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem, wprowadziliśmy obowiązek umawiania terminu i godziny wizyty w Biurze Obsługi Klienta pod numerem +48 801 429 429.
Wszelkie sprawy związane z umowami i rozliczeniami prosimy załatwiać poprzez infolinię, eBOK, Aplikację lub kontakt mailowy.

Pracuj z nami

Etapy rekrutacji

Dołącz do naszego zespołu! Znajdziesz tu przyjazne środowisko pracy i możliwości rozwoju.

Sprawdź kogo szukamy i wyślij zgłoszenie

Serwisant Gazowego Pogotowia Technicznego

Miejsce pracy: Kaźmierz (okolice Poznania), województwo wielkopolskie

Ogólna charakterystyka stanowiska
Praca serwisanta to głównie kontrola, wymiana, modernizacja elementów infrastruktury gazowej, montaż urządzeń m.in. takich jak: gazomierze i liczniki gazu, armatura odcinająca.

Zakres obowiązków:
•planowanie i organizowanie prac montażowych i eksploatacyjnych sieci gazowych
•wykonywanie prac eksploatacyjnych na sieci gazowej w tym prac gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych
•kontrola stanu technicznego infrastruktury gazowej
•nagazowywanie przyłączy / sieci gazowych
•uruchamianie / wstrzymywanie dostaw paliwa gazowego
•wykonywanie odczytów urządzeń pomiarowych
•podejmowanie działań usuwania awarii i zagrożeń zgodnie z obowiązującymi procedurami

Nasze oczekiwania:
•praktyka w pracy przy zewnętrznych lub wewnętrznych instalacjach wody, gazu.
•zdolności techniczne i manualne, wyobraźnia przestrzenna, samodzielność w podejmowaniu decyzji
•umiejętność pracy pod presją i w zmiennych warunkach
•dokładność i skrupulatność w wykonywaniu czynności
•gotowość do pełnienia okresowych dyżurów pogotowia gazowego
•prawo jazdy kategorii B
•preferowana znajomość obsługi komputera w tym programów MS Excel i Word
•umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:
•zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
•wynagrodzenie zasadnicze, prowizyjne i inne zmienne składniki wynagrodzenia
•pracę w spółce o stabilnej pozycji na rynku oraz wyróżniającej się szczególną dbałością o warunki pracy i rozwój pracowników
•zdobycie doświadczenia w interesującym zawodzie i użytecznych kwalifikacji

Benefity:
•Prywatna opieka medyczna
•Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego
•Dofinansowanie wypoczynku
•Karta Multisport
•Świadczenia świąteczne
•Premia roczna
•Inne świadczenia socjalne

Wymagane dokumenty:
•CV w języku polskim

Serwisant Gazowego Pogotowia Technicznego

Miejsce pracy: Jelcz Laskowice, Czernica (okolice), województwo dolnośląskie

Miejsce pracy: Twardogóra, Dobroszyce, Zawonia, Międzybórz (okolice), województwo dolnośląskie

Miejsce pracy: Jarocin, Dobrzyca, Jaraczewo, Książ Wielkopolski (okolice), województwo wielkopolskie

PODCZAS SKŁADANIA APLIKACJI PROSIMY ZNAZNACZYĆ KTÓREJ LOKALIZACJI ONA DOTYCZY

Ogólna charakterystyka stanowiska
Praca serwisanta to głównie kontrola, wymiana, modernizacja elementów infrastruktury gazowej, montaż urządzeń m.in. takich jak: gazomierze i reduktory ciśnienia gazu, armatura odcinająca.

Zakres obowiązków:
•planowanie i organizowanie prac remontowych i eksploatacyjnych sieci gazowych
•wykonywanie prac remontowych i eksploatacyjnych na sieci gazowej
•kontrola stanu technicznego infrastruktury gazowej
•napełnianie paliwem gazowym przyłączy / sieci gazowych
•uruchamianie / wstrzymywanie dostaw paliwa gazowego
•wykonywanie odczytów urządzeń pomiarowych
•podejmowanie działań usuwania awarii i zagrożeń zgodnie z obowiązującymi procedurami

Oferujemy:
•zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
•wynagrodzenie zasadnicze, prowizyjne i inne zmienne składniki wynagrodzenia
•pracę w spółce o stabilnej pozycji na rynku oraz wyróżniającej się szczególną dbałością o warunki pracy i rozwój pracowników
•zdobycie doświadczenia w interesującym zawodzie i użytecznych kwalifikacji
•benefity: prywatną opiekę medyczną, kartę MultiSport, świadczenia z Funduszu Socjalnego, ubezpieczenie na życie

Od Kandydatów oczekujemy:
•zdolności technicznych i manualnych, wyobraźni przestrzennej, samodzielności w podejmowaniu decyzji, umiejętności pracy pod presją i w zmiennych warunkach oraz umiejętności pracy w zespole
•dokładności i skrupulatności w wykonywaniu czynności
•prawa jazdy kategorii B
•preferowana znajomość obsługi komputera w tym programów MS Excel i Word
•gotowości do pełnienia okresowych dyżurów pogotowia gazowego

Wymagane dokumenty:
•CV

Rozmawiamy z kandydatami

Podczas spotkania porozmawiamy o kompetencjach, wzajemnych oczekiwaniach oraz odpowiemy na wszelkie pytania. Dla wybranych stanowisk przeprowadzimy testy weryfikujące umiejętności.

Zadzwonimy z informacją

Niezależnie od wyniku rekrutacji, skontaktujemy się z każdym uczestnikiem rozmów kwalifikacyjnych.

Osoby zainteresowane pracą w G.EN. GAZ ENERGIA mogą przesłać swoje dokumenty (CV i list motywacyjny) na adres: rekrutacja@gen.com.pl.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wysyłając do G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. zgłoszenie rekrutacyjne zgadzacie się Państwo na przetwarzanie przez G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. swoich danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
1. Przekazane nam przez Państwa dane przetwarzamy wyłącznie w poniższych w celach i na podstawie poniższych przepisów:
•w przypadku przekazanych nam danych wskazanych w Art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy, G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. przetwarza je zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera b RODO – tj. przetwarzamy je w celu podjęcia działań na żądanie osoby której dane dotyczą (przeprowadzenia procesu rekrutacji) przed zawarciem umowy. Podanie tych danych konieczne jest do wzięcia udziału w rekrutacji poprzedzającej zawarcie umowy.
•w przypadku przekazanych nam danych wykraczających poza zakres wskazany w Art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (np. wizerunek), przetwarzamy je na podstawie Państwa dobrowolnej zgody (art. 6 ustęp 1 litera a RODO), którą wyrażacie domyślnie poprzez wysyłanie G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. swojego zgłoszenia rekrutacyjnego zawierającego w treści te dane. Ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
•jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
•w przypadku danych przekazanych w trakcie rekrutacji niezbędnych do ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz do obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi w sprawach związanych z rekrutacją – podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (artykuł 6 ustęp 1 litera f RODO).
•w przypadku wyboru Państwa osoby na stanowisko będące przedmiotem postępowania rekrutacyjnego, dane osobowe wskazane w dokumentach aplikacyjnych zostaną włączone do akt pracowniczych na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej a zatem będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Jeżeli nie chcecie Państwo, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Państwa osobach, nie umieszczajcie ich w swoich dokumentach aplikacyjnych przesyłanych w ramach procesu rekrutacji.

2. Państwa dane są przechowywane przez okres:
a) 3 miesiące od zamknięcia procesu rekrutacji na dane stanowisko w przypadku bieżącej rekrutacji,
b) w przypadku danych wykraczających poza wskazane w Kodeksie pracy w Art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy – do czasu odwołania przez Państwa zgody, a w przypadku braku odwołania zgody – nie dłużej niż przed upływem 3 miesięcy od zamknięcia procesu rekrutacji,
c) do czasu realizacji Państwa żądania usunięcia danych osobowych (przed upływem 3 miesięcy od zamknięcia procesu rekrutacji),
d) w przypadku wyboru Państwa osoby na stanowisko będące przedmiotem postępowania rekrutacyjnego, dane osobowe wskazane w dokumentach aplikacyjnych zostaną włączone do akt pracowniczych na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej i będą przetwarzane przez cały okres zatrudnienia oraz 10 lat licząc od końca roku w którym stosunek pracy wygasł.

3. Państwa dane nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom.
4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, macie Państwo prawo do: prawo do cofnięcia zgody, prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do powiadomienia odbiorców, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu
5. Macie również Państwo prawo do zgłoszenia się do G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. jeżeli macie zastrzeżenia dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych, a także do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
6. W przypadku pytań z zakresu ochrony danych osobowych prosimy o kontakt poprzez adres poczty elektronicznej: iod@gen.com.pl lub pisemnie na adres GEN z dopiskiem „ochrona danych osobowych”.

Polityka cookies

Informujemy, że na naszej stronie używamy plików cookies w celu analizowania ruchu, a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika
zgody – do dostosowania ewentualnych treści reklamowych w formie graficznej i tekstowej. Czytaj więcej >>

Pomoc online