Nowa wersja aplikacji mobilnej - zrób aktualizację

Dostępna jest nowa wersja aplikacji mobilnej G.EN. Prosimy o pilną aktualizację na stronie Play Google.

Kalkulatory

Moc umowna zależy od liczby i mocy zainstalowanych urządzeń gazowych. Ten kalkulator pozwoli oszacować moc umowną, czyli zapotrzebowanie godzinowe na paliwo gazowe.

Miejsce dostawy energii

Wybierz urządzenia
szt.
szt.
szt.
szt.
kW
90%
Obliczony pobór

Twój obecny pobór energii gazowej wynosi:

0 m3/h
0 kWh/h
Wynik obliczeń jest wielkością szacunkową.

Gaz ziemny rozliczany jest w kWh. Za pomocą tego kalkulatora w prosty sposób przeliczysz zużycie paliwa gazowego w m3 na jednostkę rozliczeniową czyli kWh.

Wybierz jednostki

Podaj zużycie gazu
kWh
m3'
m3'

Miejsce dostawy energii

Obliczone zużycie

Twoje zużycie energii gazowej wynosi:

0 kWh/h
Wynik obliczeń jest wielkością szacunkową.