Masz pytanie?

Znalezione tematy

Czy można rozliczać się za gaz co miesiąc z faktycznego zużycia?
Tak, możesz rozliczać się w dowolnym dniu miesiąca z faktycznego zużycia poprzez eBOK, aplikację lub korzystając z formularza. Jednak nie częściej niż raz w miesiącu.  
Jaka jest cena gazu?
Wysokość cen i stawek opłat za dostawę paliwa gazowego określona jest w Taryfie dla Paliw gazowych w punkcie 5B. Wysokość cen i stawek opłat za paliwo gazowe określona jest w Cenniku Podstawowym w punkcie 5.
Jak podać stan licznika do rozliczenia online?
Stan licznika do rozliczenia możesz podać za pomocą eBOK korzystając z funkcji "Dodatkowe rozliczenie" lub Aplikacji G.EN. za pomocą funkcji "Wniosek o rozliczenie".
Jakie dokumenty należy złożyć w celu zawarcia umowy kompleksowej i rozpoczęcia dostaw?
W celu zawarcia Umowy złóż Wniosek o zawarcie umowy kompleksowej (przedsiębiorcy dodatkowo Oświadczenie akcyzowe) oraz Wniosek o rozpoczęcie dostarczania. Jeżeli dokumenty będzie podpisywał pełnomocnik, należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność kopię Pełnomocnictwa.
Kupiłem mieszkanie co muszę zrobić żeby odbierać gaz ?
Aby zachować ciągłość dostaw kupujący składa Wniosek o zawarcie umowy (przedsiębiorcy dodatkowo Oświadczenie akcyzowe). Sprzedający składa wypowiedzenie umowy. Jeżeli dokumenty będzie podpisywał pełnomocnik należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność kopię Pełnomocnictwa.
Czy po zmianie cen gazu odczytywane są liczniki gazu?
Klienci mają możliwość podania odczytu samodzielnego w ciągu 10 dni od zmiany cen, poprzez eBOK lub Aplikację. Po zmianie cen odczytujemy liczniki klientów odbierających gaz w ilościach powyżej 110kWh/h.
Kiedy będzie odczytany mój licznik?
Harmonogram przeprowadzania odczytów dostępny jest pod linkiem.
Sprzedałem mieszkanie, jak zakończyć umowę?
Sprzedający składa wypowiedzenie umowy. Jeżeli w lokalu ma być kontynuowana dostawa gazu nowy odbiorca składa Wniosek o zawarcie umowy (przedsiębiorcy dodatkowo Oświadczenie akcyzowe). Przy składaniu wniosku o Wypowiedzenie, składający musi pamiętać o obowiązującym go okresie wypowiedzenia zgodnym z zapisami umowy. Jeżeli dokumenty będzie podpisywał pełnomocnik należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność kopię Pełnomocnictwa.
Podpisałem umowę, kiedy będę mógł odbierać gaz?
Montaż gazomierza następuje po weryfikacji dokumentów technicznych m.in. próby szczelności instalacji gazowej. Zwykle kilka dni po podpisaniu umowy.
W jaki sposób można zmienić wysokość zaliczki?
Plan zaliczkowy można zmienić samodzielnie w eBOK w zakładce Plan zaliczkowy, podając nowe wartości (w zł) dla każdego miesiąca objętego planem. Nie może to być miesiąc, dla którego minął termin płatności. Wniosek można przesłać również mailem/ pocztą lub bezpośrednio z naszej strony internetowej https://www.gen.com.pl/dla-domu/dokumenty-do-pobrania Przy korzystaniu z paliwa gazowego do ogrzewania domu/ lokalu, należy pamiętać o uwzględnieniu sezonowości zużycia gazu. Jeżeli propozycja zmian zostanie zaakceptowana, otrzymasz pisemne potwierdzenie.
Chcę zgłosić rozliczenie międzyokresowe telefonicznie. Jakie dane przygotować?
Aby rozliczyć się międzyokresowo podczas kontaktu telefonicznego należy przygotować numer klienta lub umowy, stan gazomierza i jego numer oraz w celach weryfikacji osoby dzwoniącej nr PESEL lub NIP.
Jak odczytać gazomierz? Które cyfry podać?
W celu prawidłowego odczytania stanu licznika gazowego należy odczytać wszystkie cyfry przed przecinkiem.
Co zrobić, gdy pojawia się błąd przy podawaniu stanu licznika?
Zgłoś nam ten problem przez eBOK, Aplikację lub Infolinię.
Jak przepisać umowę po śmierci odbiorcy?
W celu przepisania umowy po śmierci odbiorcy złóż wniosek o wypowiedzenie umowy w imieniu zmarłego wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo dziedziczenia, wpisz numer aktu zgonu strony umowy. Następnie złóż wniosek o zawarcie umowy kompleksowej. Jeżeli dokumenty będzie podpisywał pełnomocnik, należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność kopię Pełnomocnictwa.
Podpisałem umowę, kiedy będę mógł korzystać z eBOK?
Pełna funkcjonalność systemu eBOK zostaje włączona po rozpoczęciu dostarczania paliwa gazowego.
Czy mogę otrzymać już fakturę z rozliczeniem końcowym skoro złożyłem wypowiedzenie?
Faktura końcowa zostaje wystawiona po rozwiązaniu umowy z datą na ostatni dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło doręczenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy lub wcześniejszą po rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron.
Jak złożyć dyspozycję zwrotu nadpłaty lub przeksięgowania wpłat?
Jedynym sposobem zgłoszenia takiej dyspozycji jest wysłanie wiadomości w eBOK lub drogą pisemną – tradycyjna pocztą. Niestety nie jest możliwe zgłoszenie telefoniczne oraz e-mailowe.
W jaki sposób pobrać fakturę widoczną w eBOK?
W celu pobrania faktury w formacie PDF należy zalogować się do portalu eBOK, a następnie:
  • z poziomu menu „Umowy” wybrać daną umowę,
  • przejść do zakładki „Rachunek bieżący” i zaznaczyć pozycję z wybraną fakturą,
  • kliknąć przycisk POBIERZ DOKUMENT na dole strony.
Szczegółowy podręcznik użytkownika eBOK znajduje się na stronie www.gen.com.pl/ebok .
Czy mogę otrzymywać faktury mailem?
Na adres mailowy można otrzymać tylko powiadomienie o nowej fakturze, która znajduje się w portalu eBOK oraz w aplikacji mobilnej G.EN. Zachęcamy do pobierania e-faktur z tych kanałów i do rezygnacji z papierowej wersji faktury.
Gdzie na fakturze odnajdę saldo i zużycie gazu?
Łatwo sprawdzisz saldo i inne elementy faktury. Sprawdź, jak czytać fakturę na tej stronie