Uwaga!

Szanowni Państwo, informujemy, że od 01 do 31 maja 2022 roku Klientów biznesowych obowiązuje Cennik podstawowy z rabatem 25%

Masz pytanie?

Znalezione tematy

Czy można rozliczać się za gaz co miesiąc z faktycznego zużycia?
Tak, możesz rozliczać się w dowolnym dniu miesiąca z faktycznego zużycia poprzez eBOK, Aplikację lub telefonicznie. Jednak nie częściej niż raz w miesiącu.
Jaka jest cena gazu?
Wysokość cen i stawek opłat za dostawę paliwa gazowego określona jest w Taryfie dla Paliw gazowych w punkcie 5.
Jak podać stan licznika do rozliczenia online?
Stan licznika do rozliczenia możesz podać za pomocą eBOK korzystając z funkcji "Dodatkowe rozliczenie" lub Aplikacji G.EN. za pomocą funkcji "Wniosek o rozliczenie".
Jakie dokumenty należy złożyć w celu zawarcia umowy kompleksowej i rozpoczęcia dostaw?
W celu zawarcia Umowy złóż Wniosek o zawarcie umowy kompleksowej przedsiębiorcy dodatkowo Oświadczenie akcyzowe) oraz Wniosek o rozpoczęcie dostarczania. Jeżeli dokumenty będzie podpisywał pełnomocnik należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność kopię Pełnomocnictwa.
Kupiłem mieszkanie co muszę zrobić żeby odbierać gaz ?
Aby zachować ciągłość dostaw kupujący składa Wniosek o zawarcie umowy (przedsiębiorcy dodatkowo Oświadczenie akcyzowe). Sprzedający składa wypowiedzenie umowy. Jeżeli dokumenty będzie podpisywał pełnomocnik należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność kopię Pełnomocnictwa.
Czy po zmianie cen gazu odczytywane są liczniki gazu?
Klienci mają możliwość podania odczytu samodzielnego w ciągu 10 dni od zmiany cen, poprzez eBOK lub Aplikację. Po zmianie cen odczytujemy liczniki klientów odbierających gaz w ilościach powyżej 110kWh/h.
Sprzedałem mieszkanie, jak zakończyć umowę?
Sprzedający składa wypowiedzenie umowy. Jeżeli w lokalu ma być kontynuowana dostawa gazu nowy odbiorca składa Wniosek o zawarcie umowy (przedsiębiorcy dodatkowo Oświadczenie akcyzowe). Przy składaniu wniosku o Wypowiedzenie, składający musi pamiętać o obowiązującym go okresie wypowiedzenia zgodnym z zapisami umowy. Jeżeli dokumenty będzie podpisywał pełnomocnik należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność kopię Pełnomocnictwa.
Kiedy będzię odczytany mój licznik?
Harmonogram przeprowadzania odczytów dostępny jest pod linkiem.
Podpisałem umowę, kiedy będę mógł odbierać gaz?
Montaż gazomierza następuje po weryfikacji dokumentów technicznych m.in. próby szczelności instalacji gazowej. Zwykle kilka dni po podpisaniu umowy.
Czy mogę otrzymać już fakturę z rozliczeniem końcowym skoro złożyłem wypowiedzenie?
Faktura końcowa zostaje wystawiona po rozwiązaniu umowy z datą na ostatni dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło doręczenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy lub wcześniejszą po rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron.
Jak odczytać gazomierz? Które cyfry podać?
W celu prawidłowego odczytania stanu licznika gazowego należy odczytać wszystkie cyfry przed przecinkiem.
W jaki sposób można zmienić wysokość zaliczki?
Plan można zmienić samodzielnie w eBOKu w zakładce Plan zaliczkowy lub poprzez przesłanie mailem/pocztą nowych wartości (w zł) dla każdego miesiąca objętego planem. Nie może to być miesiąc, dla którego minął termin płatności. Jeżeli propozycja zmian zostanie zaakceptowana, otrzymasz pisemne potwierdzenie przyjęcia zmiany.
Chcę zgłosić rozliczenie międzyokresowe telefonicznie. Jakie dane przygotować?
Aby rozliczyć się międzyokresowo podczas kontaktu telefonicznego należy przygotować numer klienta lub umowy, stan gazomierza i jego numer oraz w celach weryfikacji osoby dzwoniącej nr PESEL lub NIP.
Podpisałem umowę, kiedy będę mógł korzystać z eBOK?
Pełna funkcjonalność systemu eBOK zostaje włączona po rozpoczęciu dostarczania paliwa gazowego.
Co zrobić, gdy pojawia się błąd przy podawaniu stanu licznika?
Zgłoś nam ten problem przez eBOK, Aplikację lub Infolinię.
W jaki sposób pobrać fakturę widoczną w eBOK?
W celu pobrania faktury w formacie PDF należy zalogować się do portalu eBOK, a następnie:
  • z poziomu menu „Umowy” wybrać umowę daną umowę,
  • przejsć do zakładkidki „Rachunek bieżący” i zaznaczyć pozycję z wybraną fakturą,
  • następnie klikamy przycisk POBIERZ DOKUMENT na dole strony.
Szczegółowy podręcznik użytkownika eBOK znajduje się na stronie www.gen.com.pl/ebok .
Czy telefonicznie można złożyć dyspozycję zwrotu nadpłaty lub przeksięgowania wpłat?
Nie jest to możliwe poprzez zgłoszenie telefoniczne oraz e-mailowe. Możesz wydać dyspozycję poprzez wiadomość w eBOK lub drogą pisemną – tradycyjna pocztą.
Jak przepisać umowę po śmierci odbiorcy?
W celu przepisania umowy po śmierci odbiorcy złóż wniosek o wypowiedzenie umowy w imieniu zmarłego, kopie aktu zgonu strony umowy (do wglądu) oraz wniosek o zawarcie umowy kompleksowej. Jeżeli dokumenty będzie podpisywał pełnomocnik, należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność kopię Pełnomocnictwa.
Czy mogę otrzymywać faktury mailem?
Nie realizujemy wysyłki faktur na adres mailowy. Istnieje możliwość samodzielnego pobierania faktur w formacie PDF w portalu eBOK oraz Aplikacji mobilnej G.EN.
Gdzie na fakturze odnajdę saldo i zużycie gazu?
Łatwo sprawdzisz saldo i inne elementy faktury na specjalnej stronie "Jak czytać fakturę" (link).

Polityka cookies

Informujemy, że na naszej stronie używamy plików cookies w celu analizowania ruchu, a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika
zgody – do dostosowania ewentualnych treści reklamowych w formie graficznej i tekstowej. Czytaj więcej >>

Pomoc online