Nowa wersja aplikacji mobilnej - zrób aktualizację

Dostępna jest nowa wersja aplikacji mobilnej G.EN. Prosimy o pilną aktualizację na stronie Play Google.

Ochrona danych osobowych

Bezpieczeństwo danych osobowych w G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.

Jako Administrator Państwa danych osobowych dokładamy szczególnej staranności przy ich zabezpieczeniu i przetwarzaniu. Zależy nam, aby wszystkie działania, jakie wykonujemy na danych były transparentne i zrozumiałe. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo skontaktować się w celu uzyskania wszelkich informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych, przysługujących w związku z tym praw oraz ich realizacji.

Mogą Państwo skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy dostępny poniżej lub za pomocą innych środków komunikacji, w tym poczty tradycyjnej.

Administrator danych osobowych

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 37

02-672 Warszawa

Inspektor Ochrony Danych

Maciej Chwaliński
adres email: iod@gen.com.pl

Jak przetwarzamy Twoje dane?

Zapoznaj się z informacjami na temat przetwarzania Twoich danych i celów, do jakich mogą zostać wykorzystane.

Kontakt w sprawie Twoich danych

Masz pytanie związane z przetwarzaniem Twoich danych?
Chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw lub poinformować nas o incydencie?