Nowa wersja aplikacji mobilnej - zrób aktualizację

Dostępna jest nowa wersja aplikacji mobilnej G.EN. Prosimy o pilną aktualizację na stronie Play Google.

Kiedy zawierasz Umowę kompleksową dostarczania Paliwa gazowego?

  • nowa nieruchomość – gazomierz nie jest jeszcze zamontowany
  • przejęta nieruchomość – wcześniej z gazomierza korzystał ktoś inny

Jeśli w danym punkcie odbioru dotychczasowy właściciel ma zawartą Umowę kompleksową dostarczania Paliwa gazowego, przed zawarciem nowej Umowy konieczne jest rozwiązanie dotychczasowej Umowy.

W obu przypadkach pierwszym krokiem jest uzupełnienie Wniosku o zawarcie Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego wraz z Oświadczeniem akcyzowym.

Wniosek możesz przesłać online lub wypełnić, wydrukować i przesłać pocztą.

Jeżeli gazomierz nie jest jeszcze zamontowany lub nastąpiła przerwa w odbiorze dodatkowo należy złożyć kompletnie wypełniony Wniosek o rozpoczęcie dostarczania paliwa gazowego na druku Operatora: https://www.gen.com.pl/dla-biznesu/przylacze-gazowe

Sprawdź, jak szybko podpiszesz umowę z Autenti

 

Jak podpiszesz umowę po złożeniu wniosku?


On-line: wysyłamy na twój adres e-mail umowę, którą w dowolnym momencie podpisujesz elektronicznie za pomocą kodu SMS (platforma Autenti)
Przesyłka kurierska: Pod wskazany adres wysyłamy kurierem 2 egzemplarze umowy. O momencie nadania przesyłki zostaniesz powiadomiony za pośrednictwem wiadomości sms. Umowę podpisujesz w dogodnym dla siebie terminie i oba egzemplarze odsyłasz do nas. Po podpisaniu umowy z naszej strony, jeden egzemplarz umowy wysyłamy pod wskazany adres kurierem.

Dokumenty potrzebne do zawarcia Umowy:

  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (tylko w przypadku podpisu przy kurierze )
  • w przypadku zawarcia Umowy przez pełnomocnika – oryginał lub uwierzytelniona kopia pisemnego pełnomocnictwa bądź kopia pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,
  • w przypadku wspólnot mieszkaniowych: uchwała organu założycielskiego określająca skład zarządu wspólnoty, dane teleadresowe zarządcy wspólnoty, dokument z którego wynika upoważnienie zarządcy wspólnoty do reprezentowania wspólnoty mieszkaniowej (np.: umowa o sprawowanie zarządu, pełnomocnictwo).