Uwaga!

Szanowni Państwo, informujemy, że od 01 do 30 czerwca 2022 roku klientów biznesowych obowiązuje Cennik Podstawowy z rabatem 25%

Kiedy zawierasz Umowę kompleksową dostarczania Paliwa gazowego?

  • nowa nieruchomość – gazomierz nie jest jeszcze zamontowany
  • przejęta nieruchomość – wcześniej z gazomierza korzystał ktoś inny

Jeśli w danym punkcie odbioru dotychczasowy właściciel ma zawartą Umowę kompleksową dostarczania Paliwa gazowego, przed zawarciem nowej Umowy konieczne jest rozwiązanie dotychczasowej Umowy.

W obu przypadkach pierwszym krokiem jest uzupełnienie Wniosku o zawarcie Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego wraz z Oświadczeniem akcyzowym.

Wniosek możesz przesłać online lub wypełnić, wydrukować i przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do najbliższego Oddziału.

Na podstawie Wniosku nasz pracownik przygotowuje Umowę.

Możesz ją podpisać:
Korespondencyjnie: wysyłamy Pocztą Polską lub kurierem Umowę pod wskazany adres. Jeden podpisany egzemplarz trzeba zostawić kurierowi.
W Centrali lub Biurze G.EN. GAZ ENERGIA: W umówionym wcześniej terminie strona Umowy podpisuje dokument i jeden egzemplarz zostawia na miejscu.

Dokumenty potrzebne do zawarcia Umowy:

  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
  • w przypadku zawarcia Umowy przez pełnomocnika – oryginał lub uwierzytelniona kopia pisemnego pełnomocnictwa bądź kopia pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,
  • w przypadku wspólnot mieszkaniowych: uchwała organu założycielskiego określająca skład zarządu wspólnoty, dane teleadresowe zarządcy wspólnoty, dokument z którego wynika upoważnienie zarządcy wspólnoty do reprezentowania wspólnoty mieszkaniowej (np.: umowa o sprawowanie zarządu, pełnomocnictwo).

Polityka cookies

Informujemy, że na naszej stronie używamy plików cookies w celu analizowania ruchu, a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika
zgody – do dostosowania ewentualnych treści reklamowych w formie graficznej i tekstowej. Czytaj więcej >>

Pomoc online