Obszary sprzedaży

Miejscowość
Punkt wejścia do systemu dystrybucyjnego
Rodzaj gazu
Stopień gazyfikacji