Fundusze UE

Informujemy, iż w dniu 10 maja 2012r. została podpisana pomiędzy G.EN. GAZ ENERGIA S.A., a Instytutem Nafty i Gazu umowa o dofinansowanie nr UDA-POIS.10.2.00-00-022/10-00 Projektu ,,Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu Czernica – III etap” w ramach działania 10.2 – Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci dystrybucji, priorytetu X – Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (www.pois.gov.pl).

Przedmiotem realizacji projektu była budowa sieci gazowej rozdzielczej wraz z przyłączami na terenie 14 miejscowości w gminach Czernica w powiecie wrocławskim i Jelcz Laskowice w powiecie oławskim, województwo dolnośląskie.
Projekt umożliwił rozwój gazyfikowanych gmin, będzie sprzyjał pozyskiwaniu nowych inwestorów, a także podniesie standard codziennego życia mieszkańców i ludzi odwiedzających te urokliwe miejsca.

Projekt został w całości zrealizowany w terminie do 30.09.2015 r. Wybudowano sieć dystrybucyjną o długości 180,85 km, w tym 32,42 km stanowi łączną długość 1 601 przyłączy do odbiorców.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 20 327 693,48 PLN, a dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniosło 4 202 947,80 PLN.

Zakończone postępowania:

 1. Budowa sieci rozdzielczej z przyłączami gazu w miejscowości Jelcz-Laskowice, zakres B, gmina Jelcz-Laskowice
 2. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z gazociągiem dosyłowym z przyłączami w miejscowości Jelcz – Laskowice, zakres A, gmina Jelcz – Laskowice
 3. Budowa sieci gazowej rozdzielczej z przyłączami gazu w miejscowości Miłoszyce, zakres C, gmina Jelcz -Laskowice
 4. Budowa sieci rozdzielczej z przyłączami gazu w miejscowości Krzyków, gmina Czernica
 5. Budowa sieci rozdzielczej z przyłączami gazu w miejscowości Chrząstawa Wielka , zakres B, gmina Czernica
 6. Budowa sieci rozdzielczej z przyłączami gazu w miejscowości Chrząstawa Wielka , zakres A, gmina Czernica
 7. Budowa sieci rozdzielczej z przyłączami gazu w miejscowości Miłoszyce, zakres B, gmina Jelcz-Laskowice
 8. Budowa gazociągu dosyłowego – spinka Kamieniec – Dobrzykowice, gmina Czernica
 9. Budowa sieci rozdzielczej z przyłączami gazu w miejscowości Miłoszyce, Łęg, zakres A, gmina Jelcz-Laskowice
 10. Budowa sieci rozdzielczej z przyłączami gazu w miejscowości Dziuplina, gmina Jelcz-Laskowice
 11. Budowa sieci rozdzielczej z przyłączami gazu w miejscowości Chrząstawa Mała, zakres B, gmina Czernica
 12. Sieć gazowa rozdzielcza z przyłączami w miejscowości Nadolice Wielkie, zakres B
 13. Sieć gazowa rozdzielcza z przyłączami w miejscowości Wojnowice
 14. Dostawa reduktorów gazu średniego ciśnienia w ilości 500 sztuk
 15. Sieć gazowa rozdzielcza z przyłączami w miejscowości Chrząstawa Mała, zakres A
 16. Dostawa gazomierzy miechowych w ilości 500 sztuk
 17. Przyłącza gazu średniego ciśnienia w miejscowościach Gajków, Nadolice Małe oraz Krzyków
 18. Sieć gazowa rozdzielcza z przyłączami w miejscowości Ratowice
 19. Sieć gazowa rozdzielcza z przyłączami w miejscowości Nadolice Wielkie
 20. Sieć gazowa rozdzielcza z przyłączami w miejscowości Jeszkowice
 21. Sieć gazowa rozdzielcza z przyłączami w miejscowości Gajków
 22. Sieć gazowa rozdzielcza z przyłączami w miejscowości Czernica
 23. Sieć gazowa rozdzielcza z przyłączami w miejscowości Nadolice Małe