Nowa wersja aplikacji mobilnej - zrób aktualizację

Dostępna jest nowa wersja aplikacji mobilnej G.EN. Prosimy o pilną aktualizację na stronie Play Google.

Plan podziału

O nas
Masz pytanie?

Sprawdź odpowiedzi na interesujące Cię pytania.

Udostępnienie Planu Podziału do publicznej wiadomości na stronie internetowej G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.

Zarząd spółki G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000490202 (dalej: „Spółka” lub „Spółka Dzielona”) udostępnia do publicznej wiadomości zgodnie z art. 535 § 3 zd. 2 KSH Plan Podziału Spółki z dnia 10 marca 2022 r.

Planowany Podział nastąpi w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj. przez przeniesienie części składników majątku Spółki, obejmującej działalność obrotu, na spółkę ANVANT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000918001 (dalej: „Spółka Przejmująca”).

Plan podziału wraz z załącznikami znajduje się w poniższych plikach.

Pliki do pobrania

Plan podziału
zał. nr 1: Projekt uchwały o podziale Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej
zał. nr 2: Projekt uchwały o podziale Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej
zał. nr 3: Projekt zmian umowy Spółki Dzielonej
zał. nr 4: Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej
zał. nr 5: Treść umowy Spółki Przejmującej według stanu przed Dniem Podziału
zał. nr 6: Oświadczenie Zarządu Spółki Dzielonej w sprawie ustalenia wartości majątku Spółki Dzielonej na Dzień Wyceny
zał. nr 7: Opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) przypadających Spółce Przejmującej - wraz z określeniem ich wartości - według stanu na Dzień Wyceny
zał. nr 8: Wykaz Umów Podstawowych
zał. nr 9: Wykaz Umów Wspólnych
zał. nr 10: Wykaz postępowań sądowych oraz administracyjnych, w zakresie których Spółka Przejmująca wstępuje w prawa i obowiązki Spółki Dzielonej
zał. nr 11: Oświadczenie Wspólnika Spółki Dzielonej - zgoda na uproszczony tryb podziału
zał. nr 12: Oświadczenie Wspólnika Spółki Przejmującej - zgoda na uproszczony tryb podziału