Uwaga!

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, w celu ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem, do odwołania zamknęliśmy Biura Obsługi Klienta. Wszelkie sprawy związane z umowami i rozliczeniami prosimy załatwiać poprzez infolinię, eBOK, Aplikację lub kontakt mailowy.

Dokumenty do pobrania

Dokumenty z pola ,,Wypełnij" są edytowalnymi pdfami, które należy należy pobrać, a następnie otworzyć w programie Adobe Acrobat.
Przyłączenie się do sieci gazowej
Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci
Wniosek o zawarcie Umowy o przyłączenie do sieci gazowej
Wniosek o świadczenie usługi dystrybucji
Oświadczenie dotyczące tytułu prawnego do korzystania z obiektu
Zgoda na zajęcie nieruchomości pod budowę przyłącza
Upoważnienie do wykonywania czynności związanych z realizacją Umowy
Sprzedaż gazu
Wniosek o zawarcie/aktualizację Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego
Protokół zdawczo-odbiorczy obiektu wraz z wypowiedzeniem umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego
Porozumienie stron dotyczące rozwiązania/zawarcie Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego
Pełnomocnictwo szczególne dla osób fizycznych
Oświadczenie Odbiorcy o przeznaczeniu Paliwa gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego
Wniosek o rozpoczęcie dostarczania Paliwa gazowego
Oświadczenie o zmianie danych Odbiorcy zawartych w Umowie kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego
Wniosek o wstrzymanie dostarczania Paliwa gazowego
Rozliczenia
Reklamacja faktury
Wniosek o zmianę wysokości zaliczek
Zgoda na obciążanie rachunku
Cofnięcie zgody na obciążanie rachunku
Umowa o przyłączenie do sieci gazowej
Umowa kompleksowa dostarczania Paliwa gazowego do 110 kWh/h
Ogólne Warunki Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego do 110 kWh
Umowa kompleksowa dostarczania Paliwa gazowego pow. 110 kWh/h
Ogólne Warunki Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego pow. 110 kWh
Formularz odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Polityka cookies

Informujemy, że na naszej stronie używamy plików cookies w celu analizowania ruchu, a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika
zgody – do dostosowania ewentualnych treści reklamowych w formie graficznej i tekstowej. Czytaj więcej >>

Pomoc online