Nowa wersja aplikacji mobilnej - zrób aktualizację

Dostępna jest nowa wersja aplikacji mobilnej G.EN. Prosimy o pilną aktualizację na stronie Play Google.

Firma i koncesja

G.EN. GAZ ENERGIA oferuje sprzedaż gazu ziemnego klientom indywidualnym oraz firmom. Posiada koncesję nr URE na obrót paliwami gazowymi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej na okres od 1 grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2040 roku. Sprawdź, gdzie sprzedajemy gaz: mapa  

Nasza Spółka w liczbach

Ikona
51 494 klientów

gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa

Ikona
89 gmin

w których sprzedajemy gaz

Ikona
5 województw

dolnośląskie, pomorskie, wielkopolskie,
zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie

Ikona
Elastyczna oferta

Sprzedaż gazu dla małego biznesu oraz przemysłu

Historia

2023

W 2023 roku nastąpił podział spółki G.EN. GAZ ENERGIA na dwa podmioty, to jest:

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zajmująca się działalnością obrotu paliwami gazowymi,

G.EN. Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym zajmująca się dystrybucją paliw gazowych

 

2014

Z dniem 2 stycznia 2014 r. nastąpiła zmiana formy prawnej ze spółki akcyjnej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

28 430 Klientów.

2009

W 2009 roku utworzono spółkę VNG Polska Sp. z o.o. (VNG Polska), która była wspólnikiem G.EN.

Pod koniec 2009 roku Siedzibę Zarządu Spółki G.EN. przeniesiono z Poznania do Tarnowa Podgórnego.

19 000 Klientów.

2007

Objęcie w lutym 2007 roku 100% udziałów w kapitale zakładowym Gaz Technologia i Energia Sp. z o.o. (GTiE) z siedzibą w Szczecinie. Pół roku później nastąpiło połączenie,
a prawa i obowiązki firmy GTiE przejęła Spółka G.EN.

15 900 Klientów.

2006

Pod koniec 2006 roku nastąpiła fuzja spółek. Spóła G.EN. przejęła prawa i obowiązki firmy ZUG LOKGAZ.

Około 12 000 Klientów.

2005

Spółka przeniosła siedzibę do Poznania. W nowej lokalizacji Spółka zaistniała pod zmienioną nazwą – G.EN. GAZ ENERGIA.

W połowie 2005 roku spółka VNG została 100-procentowym akcjonariuszem w firmie G.EN.

W grudniu 2005 roku Spółka G.EN. zakupiła 100% udziałów w kapitale zakładowym Zakładu Usług Gazowniczych LOKGAZ Sp. z o.o. (ZUG LOKGAZ) z siedzibą w Kaźmierzu.

4 730 Klientów.

2001

W połowie 2001 roku niemiecka spółka VNG – Erdgascommerz GmbH (VNG) zakupiła 30% akcji PETRICO S.A.

2 340 Klientów.

1999

W 1999 roku firma PETRICO Sp. z o.o. przekształciła się w spółkę akcyjną. Ciągły rozwój rozszerzył teren działania o kolejne miasta i gminy z województw dolnośląskiego i wielkopolskiego.

1 530 Klientów.

1994

W 1994 roku działalność przedsiębiorstwa rozszerzono o województwo pomorskie. W latach 1995–1999 Spółka ugruntowała swoją pozycję na rynku, współpracując z samorządami dwunastu miast i gmin z województwa zachodniopomorskiego.

Spółka ma ponad 200 Klientów.

1991

Spółka G.EN. wywodzi się z Karlina, a jej historia sięga 1991 roku. Tam właśnie powstała firma PETRICO Sp. z o.o., która rozpoczęła sprzedaż i dystrybucję gazu ziemnego.