Nowa wersja aplikacji mobilnej - zrób aktualizację

Dostępna jest nowa wersja aplikacji mobilnej G.EN. Prosimy o pilną aktualizację na stronie Play Google.

Dokumenty do pobrania

Sprzedaż gazu
1. Wniosek o zawarcie Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego
2. Wniosek o rozpoczęcie dostarczania paliwa gazowego – wzór OSD
3. Oświadczenie o zmianie danych Odbiorcy zawartych w Umowie kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego
4. Pełnomocnictwo szczególne dla osób fizycznych
5. Oświadczenie Odbiorcy o przeznaczeniu Paliwa gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego
6. Oświadczenie Odbiorcy o przeznaczeniu Paliwa gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego
7. Zamówienie Rocznej Ilości Umownej (RIU) Paliwa gazowego w poszczególnych miesiącach Roku umownego i zamówienie Mocy umownej
8. Pełnomocnictwo do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy
9. Wypowiedzenie umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego
10. Wniosek o wstrzymanie dostaw paliwa gazowego
11. Oświadczenie o wyborze sprzedawcy rezerwowego
Rozliczenia
1. Reklamacja faktury
2. Wniosek o zmianę wysokości zaliczek
3. Wniosek o przeksięgowanie należności
4. Zgoda na obciążenie rachunku
5. Cofnięcie zgody na obciążenie rachunku
6. Wniosek o wystawienie faktury rozliczeniowej
Umowa kompleksowa dostarczania Paliwa gazowego do 110 kWh/h
Ogólne Warunki Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego do 110 kWh/h obowiązujące od 1 sierpnia 2024 r.
Ogólne Warunki Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego do 110 kWh/h obowiązujące do 31 lipca 2024 r.
Umowa kompleksowa dostarczania Paliwa gazowego pow. 110 kWh/h
Ogólne Warunki Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego pow. 110 kWh/h obowiązujące od 1 sierpnia 2024 r.
Ogólne Warunki Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego pow. 110 kWh/h obowiązujące do 31 lipca 2024 r.