Dokumenty do pobrania

Dokumenty z pola ,,Wypełnij" są edytowalnymi pdfami, które należy pobrać, a następnie otworzyć w programie Adobe Acrobat.
Przyłączenie się do sieci gazowej
1. Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej do 110 kWh/h
2. Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej pow. 110 kWh/h
3. Wniosek o zawarcie Umowy o przyłączenie do sieci gazowej
4. Wniosek o świadczenie usługi dystrybucji
5. Oświadczenie dotyczące tytułu prawnego do korzystania z obiektu
6. Zgoda na zajęcie nieruchomości pod budowę przyłącza
7. Upoważnienie do wykonywania czynności związanych z realizacją Umowy o przyłączenie do sieci gazowej
Sprzedaż gazu
1. Wniosek o zawarcie/aktualizację Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego
2. Wypowiedzenie Umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego
3. Wniosek o rozpoczęcie dostarczania Paliwa gazowego
4. Oświadczenie o zmianie danych Odbiorcy zawartych w Umowie kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego
5. Pełnomocnictwo szczególne dla osób fizycznych
6. Oświadczenie Odbiorcy o przeznaczeniu Paliwa gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego
7. Oświadczenie Odbiorcy o rzeczywistym przeznaczeniu Paliwa gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego
8. Zamówienie ilości Paliwa gazowego dla umów pow. 110 kWh/h
9. Wniosek o wstrzymanie dostarczania Paliwa gazowego
10. Pełnomocnictwo klienta do Zmiany Sprzedawcy
Rozliczenia
1. Reklamacja faktury
2. Wniosek o zmianę wysokości zaliczek
3. Zgoda na obciążanie rachunku
4. Cofnięcie zgody na obciążanie rachunku
5. Wniosek o przeksięgowanie należności
6. Wniosek o wystawienie faktury rozliczeniowej
Umowa o przyłączenie do sieci gazowej
Umowa kompleksowa dostarczania Paliwa gazowego do 110 kWh/h
Ogólne Warunki Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego do 110 kWh
Umowa kompleksowa dostarczania Paliwa gazowego pow. 110 kWh/h
Ogólne Warunki Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego pow. 110 kWh/h
Ogólne Warunki Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego pow. 1000 kWh/h na obszarze PZO 141/71_Jarocin_Lw
Formularz odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Polityka cookies

Informujemy, że na naszej stronie używamy plików cookies w celu analizowania ruchu, a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika
zgody – do dostosowania ewentualnych treści reklamowych w formie graficznej i tekstowej. Czytaj więcej >>

Pomoc online