Wniosek online o zmianę wysokości zaliczek

1. Dane wnioskodawcy/ów (dalej Wnioskujący)

* pola obowiązkowe

2. Wnioskuję o zmianę wysokości zaliczek objętych bieżącym planem zaliczkowym na następujące wartości brutto (złotych)
Uwaga!

Prosimy wskazywać jedynie miesiące w obecnym planie zaliczkowym. Każdy miesiąc od miesiąca rozliczeniowego musi być wypełniony.

Suma: 0
Do zmienionego planu zaliczkowego proszę przesłać nowe formularze zapłaty: *

Ustalona wysokość poszczególnych zaliczek powinna uwzględnić sezonowość poboru paliwa gazowego (lato/zima). Oznacza to, że stałe wielkości miesięcznych zaliczek mogą ustalić jedynie Odbiorcy pobierający paliwo gazowe w wielkościach niezależnych od pory roku (np. w celu przygotowania posiłków lub przygotowania ciepłej wody). Odbiorcy pobierający paliwo gazowe dla celów ogrzewania pomieszczeń ustalając wysokość poszczególnych miesięcznych zaliczek powinni uwzględnić sezonowość poboru paliwa gazowego (lato/zima).

Potwierdzeniem akceptacji wnioskowanej zmiany planu zaliczkowego będzie odrębny dokument, który zostanie przesłany przez G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. na adres wskazany w Umowie.

Uwaga!

Złożenie wniosku o zmianę planu zaliczkowego nie jest równoznaczne z jego przyjęciem, do czasu otrzymania dokumentu potwierdzającego zmianę należy regulować zaliczki w dotychczasowej wielkości.

Wysyłanie...

Polityka cookies

Informujemy, że na naszej stronie używamy plików cookies w celu analizowania ruchu, a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika
zgody – do dostosowania ewentualnych treści reklamowych w formie graficznej i tekstowej. Czytaj więcej >>

Pomoc online