Taryfa i cennik

Cennik jest zbiorem stawek i opłat oraz warunków ich stosowania związanych ze sprzedażą gazu dla klientów biznesowych. Usługi dystrybucyjne są ustalane wg aktualnej Taryfy Spółki G.EN. Operator.

Wyciąg cen z Cennika Podstawowego nr 3L/2022
po uwzględnieniu automatycznego rabatu 58% od 1 kwietnia 2024 r.

Zgodnie z pkt. XI ust. 3 OWU dla Odbiorcy niebędącego konsumentem pobierającego paliwo gazowe w ilości powyżej 110 kWh/h oraz zgodnie z pkt. IX ust. 3 OWU dla Odbiorcy niebędącego konsumentem pobierającego paliwo gazowe w ilości do 110 kWh/h, cena z upustem nie stanowi zmiany Cennika w rozumieniu OWU i nie uprawnia Odbiorcy do wypowiedzenia Umowy.

Wyciąg cen z Cennika Podstawowego nr 3W/2022
po uwzględnieniu automatycznego rabatu 58% od 1 kwietnia 2024 r.

Zgodnie z pkt. XI ust. 3 OWU dla Odbiorcy niebędącego konsumentem pobierającego paliwo gazowe w ilości powyżej 110 kWh/h oraz zgodnie z pkt. IX ust. 3 OWU dla Odbiorcy niebędącego konsumentem pobierającego paliwo gazowe w ilości do 110 kWh/h, cena z upustem nie stanowi zmiany Cennika w rozumieniu OWU i nie uprawnia Odbiorcy do wypowiedzenia Umowy.

Aktualnie obowiązujące taryfy:

Jesteś odbiorcą chronionym maksymalnymi cenami za gaz? Sprawdź stronę o ochronie taryfowej