Taryfa i cennik

Taryfa dla Paliw gazowych jest zbiorem wszystkich stawek i opłat oraz warunków ich stosowania, związanych z dostawami gazu.

Opracowana została w trybie określonym ustawą Prawo energetyczne, a jej zatwierdzenia dokonuje prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG.DRG-2.4212.40.2021.KGa opublikowaną w dniu 16 września 2021 roku została zatwierdzona zmiana nr 1 Taryfy dla paliw gazowych nr 16, która będzie obowiązywać od 1 października 2021 roku.

CENNIK

Cennik jest zbiorem stawek i opłat oraz warunków ich stosowania związanych ze sprzedażą gazu dla klientów biznesowych. Usługi dystrybucyjne są ustalane wg aktualnej Taryfy.

 

Cennik Podstawowy nr 1L/2022  – dla odbiorców pobierających gaz ziemny zaazotowany, obowiązujący od 15 stycznia 2022 roku.

Cennik Podstawowy nr 1W/2022dla odbiorców pobierających gaz ziemny wysokometanowy, obowiązujący od 15 stycznia 2022 roku.

Polityka cookies

Informujemy, że na naszej stronie używamy plików cookies w celu analizowania ruchu, a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika
zgody – do dostosowania ewentualnych treści reklamowych w formie graficznej i tekstowej. Czytaj więcej >>

Pomoc online