Uwaga!

Szanowni Państwo, informujemy, że od 01 do 30 czerwca 2022 roku klientów biznesowych obowiązuje Cennik Podstawowy z rabatem 25%

Zgodnie z postanowieniami Ustawy o podatku akcyzowym (6 grudnia 2008 roku) sprzedaż paliwa gazowego podlega opodatkowaniu akcyzą

Jednocześnie ustawodawca przewidział szeroki katalog zwolnień od akcyzy.

Z punktu widzenia konsumenta najważniejsze jest zwolnienie sprzedaży paliwa gazowego przeznaczonego do celów opałowych przez gospodarstwa domowego (art. 31b. ust. 2 pkt 1 Ustawy) zużywające na cele opałowe rocznie do 8.000 m3 (10 m3/h) gazu ziemnego wysokometanowego lub do 10.650 m3 (25 m3/h) gazu ziemnego zaazotowanego.

Jeżeli zużycie nie przekracza powyższych wartości, a paliwo gazowe jest przeznaczone na cele opałowe, to następuje zwolnienie z akcyzy.

W przypadku przekroczenia powyższych wartości konieczne jest złożenie oświadczenia o celu zużycia zakupionego paliwa gazowego.

Za gospodarstwo domowe nie uznaje się nieruchomości w całości wykorzystywanej na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Celem opałowym jest np. wykorzystanie paliwa gazowego do ogrzewania pomieszczeń, ogrzewania wody użytkowej lub podgrzewania posiłków.

Polityka cookies

Informujemy, że na naszej stronie używamy plików cookies w celu analizowania ruchu, a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika
zgody – do dostosowania ewentualnych treści reklamowych w formie graficznej i tekstowej. Czytaj więcej >>

Pomoc online