Rozwiązanie umowy

Przeprowadzasz się? Opuszczając lokal zadbaj o rozwiązanie umowy.

Wypełnij i wyślij do nas Porozumienie stron dotyczące rozwiązania Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego.

Rozwiązanie nastąpi na koniec kolejnego miesiąca. Możesz wskazać późniejszy termin rozwiązania umowy.

Jeśli znasz osobę, która będzie teraz w tym lokalu odbierała paliwo gazowe możesz spisać z nowym Odbiorcą Protokół zdawczo-odbiorczy. Powinien on zawierać:

  1. numer urządzenia pomiarowego,
  2. stan urządzenia pomiarowego,
  3. datę odczytu urządzenia pomiarowego.

Przyjmiemy do rozliczeń podany przez Was stan gazomierza, jeśli Protokół otrzymamy przed wystawieniem bieżącej faktury i nie później niż 45 dnia od dnia przekazania lokalu.

 

Polityka cookies

Informujemy, że na naszej stronie używamy plików cookies w celu analizowania ruchu, a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika
zgody – do dostosowania ewentualnych treści reklamowych w formie graficznej i tekstowej. Czytaj więcej >>

Pomoc online