Kiedy zawierasz Umowę kompleksową dostarczania Paliwa gazowego?

  • nowa nieruchomość – gazomierz nie jest jeszcze zamontowany
  • przejęta nieruchomość lub zgon odbiorcy – wcześniej z gazomierza korzystał ktoś inny

Jeśli w danym punkcie odbioru dotychczasowy właściciel ma zawartą Umowę kompleksową dostarczania Paliwa gazowego, przed zawarciem nowej Umowy konieczne jest rozwiązanie dotychczasowej Umowy.

W obu przypadkach pierwszym krokiem jest uzupełnienie Wniosku o zawarcie Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa  Można go też wydrukować i przesłać pocztą.

Jeżeli gazomierz nie jest jeszcze zamontowany lub nastąpiła przerwa w odbiorze dodatkowo należy złożyć kompletnie wypełniony Wniosek o rozpoczęcie dostarczania paliwa gazowego na druku Operatora: https://www.gen.com.pl/dla-domu/przylacze-gazowe

Przed zawarciem Umowy warto zapoznać się ze Zbiorem Praw Konsumenta Paliw Gazowych.

Sprawdź, jak szybko podpiszesz umowę z Autenti

Jak podpiszesz umowę po złożeniu wniosku?


On-line: wysyłamy na twój adres e-mail umowę, którą w dowolnym momencie podpisujesz elektronicznie za pomocą kodu SMS (platforma Autenti)
Przesyłka kurierska: Pod wskazany adres wysyłamy kurierem 2 egzemplarze umowy. Podczas wizyty kuriera wymagana jest obecność wszystkich Wnioskujących. O momencie nadania przesyłki zostaniesz powiadomiony za pośrednictwem wiadomości sms. Umowę podpisujesz podczas wizyty Kuriera. Jeden podpisany egzemplarz zostawiasz kurierowi w bezpiecznej kopercie.

Dokumenty potrzebne do zawarcia Umowy :

  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (tylko w przypadku podpisu przy kurierze)
  • w przypadku zawarcia Umowy przez pełnomocnika – oryginał lub uwierzytelniona kopia pisemnego pełnomocnictwa bądź kopia pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,