Uwaga!

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, w celu ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem, wprowadziliśmy obowiązek umawiania terminu i godziny wizyty w Biurze Obsługi Klienta pod numerem +48 801 429 429.
Wszelkie sprawy związane z umowami i rozliczeniami prosimy załatwiać poprzez infolinię, eBOK, Aplikację lub kontakt mailowy.

Kiedy zawierasz Umowę kompleksową dostarczania Paliwa gazowego?

  • nowa nieruchomość – gazomierz nie jest jeszcze zamontowany
  • przejęta nieruchomość lub zgon odbiorcy -wcześniej z gazomierza korzystał ktoś inny

Jeśli w danym punkcie odbioru dotychczasowy właściciel ma zawartą Umowę kompleksową dostarczania Paliwa gazowego, przed zawarciem nowej Umowy konieczne jest rozwiązanie dotychczasowej Umowy.

W obu przypadkach pierwszym krokiem jest uzupełnienie Wniosek o zawarcie Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa Wniosek możesz przesłać online lub wypełnić, wydrukować i przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do najbliższego Oddziału.

Przed zawarciem Umowy warto zapoznać się ze Zbiorem Praw Konsumenta Paliw Gazowych.

Na podstawie Wniosku nasz pracownik przygotowuje Umowę.

Możesz ją podpisać:
Korespondencyjnie: wysyłamy Pocztą Polską lub kurierem Umowę pod wskazany adres. Jeden podpisany egzemplarz trzeba zostawić kurierowi.
W Centrali lub Biurze G.EN. GAZ ENERGIA: W umówionym wcześniej terminie strona Umowy podpisuje dokument i jeden egzemplarz zostawia na miejscu.

Dokumenty potrzebne do zawarcia Umowy:

  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
  • w przypadku zawarcia Umowy przez pełnomocnika – oryginał lub uwierzytelniona kopia pisemnego pełnomocnictwa bądź kopia pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,

Polityka cookies

Informujemy, że na naszej stronie używamy plików cookies w celu analizowania ruchu, a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika
zgody – do dostosowania ewentualnych treści reklamowych w formie graficznej i tekstowej. Czytaj więcej >>

Pomoc online