Nowa taryfa w zakresie obrotu paliwami gazowymi

Od 1 stycznia 2024 G.EN. GAZ ENERGIA wprowadził Taryfę nr 2 w zakresie obrotu paliwami gazowymi

Taryfa została zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG.DRG-4.4212.5.2023.DK, opublikowaną 8 grudnia 2023 r. w Biuletynie Branżowym URE Paliwa gazowe nr 121/2023.

Zmiana w Taryfie nr 2 dotyczy:

  • nowych cen i stawek opłat za paliwo gazowe dla wszystkich grup taryfowych określonych w Taryfie nr 2. Średnia obniżka wyniesie 25,13%.

Przypominamy jednocześnie, że podpisana przez Prezydenta RP 15 grudnia 2023 Ustawa o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła utrzymuje przez pierwszą połowę roku 2024 obecne rozwiązania dotyczące maksymalnych cen gazu (zapisane w Ustawie z 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r.)

Oznacza to, że w okresie 1 stycznia – 30 czerwca 2024 dla odbiorców objętych ww. ustawą obowiązują nadal:

  • stawki opłat za paliwo gazowe na poziomie maksymalnym 20,017 gr/kWh.
  • stawki opłat dystrybucyjnych na poziomie z ostatniej taryfy dla usług dystrybucji stosowanej w 2022 r., to jest taryfy nr 18 

Zakres podmiotów uprawnionych – nie uległ zmianie. Pozostają nimi m.in.: gospodarstwa domowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, podmioty zobowiązane do dostaw na potrzeby mieszkaniowe i użyteczności oraz podmioty użyteczności publicznej.

Zmiany w taryfach operatora systemu dystrybucji G.EN. Operator można zobaczyć na tej stronie