Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu

Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu

Oświadczenie składane przez odbiorców o przeznaczeniu paliwa gazowego – Załącznik nr 2 – sprawdź

Oświadczenie składane przez odbiorców o przeznaczeniu paliwa gazowego – Załącznik nr 1 – sprawdź

Pytania i odpowiedzi przygotowane przez Ministerstwo Aktywów Państwowychsprawdź

 

Możliwe formy dostarczenia Oświadczenia:

Oświadczenie powinno być dostarczone w oryginale z własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentacji, za pośrednictwem poczty polskiej/firmy kurierskiej/osobiście do Oddziału, lub przesłane w wersji elektronicznej podpisane podpisem elektronicznym posiadającym kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego wystawiony przez dostawcę usług zaufania.

Strona wypełniająca i podpisująca Oświadczenie:

Pierwsza część Oświadczenia powinna być wypełniona danymi Strony umowy (Nabywca), natomiast tabela z danymi punktów poboru powinna zawierać dane Odbiorcy. Oświadczenie powinno być podpisane przez Stronę umowy (Nabywcę) lub przez Pełnomocnika Strony umowy, którym może być Odbiorca, np. Dyrektor Szkoły na podstawie Pełnomocnictwa szczególnego podpisuje Oświadczenie w imieniu Strony Umowy, którą jest Powiat. Jeżeli Oświadczenie jest podpisane przez Pełnomocnika, wymagane jest dostarczenie Pełnomocnictwa razem z Oświadczeniem.

Treść i dane zawarte w Oświadczeniu:

Treść Oświadczenia powinna być zgodna ze wzorem Oświadczenia stanowiącym Załącznik 1 i 2 do Rozporządzenia. Dokument powinien być kompletnie i czytelnie wypełniony i podpisany przez Stronę umowy.

Polityka cookies

Informujemy, że na naszej stronie używamy plików cookies w celu analizowania ruchu, a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika
zgody – do dostosowania ewentualnych treści reklamowych w formie graficznej i tekstowej. Czytaj więcej >>

Pomoc online