Uwaga!

Szanowni Państwo, informujemy, że od 01 do 31 maja 2022 roku Klientów biznesowych obowiązuje Cennik podstawowy z rabatem 25%

Wniosek online o zawarcie/aktualizację umowy kompleksowej

1. Wybierz lub zaznacz właściwe pola

* pola obowiązkowe

2. Dane wnioskodawcy/ów (dalej Wnioskujący)
Adres korespondencyjny
Uwaga!

Jeżeli umowę ma podpisać pełnomocnik, to należy wypełnić i wydrukować wniosek znajdujący się na naszej stronie pod adresem oraz załączyć oryginał lub poświadczonej za zgodność kopii pełnomocnictwa

3. Dane miejsca odbioru paliwa gazowego (dalej Obiekt)
Wykaz urządzeń gazowych, w których Wnioskujący będzie odbierać paliwo gazowe w dniu rozpoczęcia jego dostarczania:
4. Oświadczenia Wnioskującego
Wnioskowany okres obowiązywania umowy*
Tytuł prawny do korzystania z Obiektu*
Na czas
i w ramach tego prawa mogę pobierać paliwo gazowe do urządzeń gazowych.

Równocześnie przyjmuję do wiadomości, że złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą może spowodować odpowiedzialność przewidzianą w przepisach prawa, w szczególności odpowiedzialność finansową, również w przypadku roszczeń osób trzecich wobec G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o., związanych z faktem zawarcia Umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego z osobą, która nie posiadała tytułu prawnego do wskazanej powyżej Obiektu.

Cel zużycia paliwa gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego: *
5. Czy do faktur SPRZEDAWCA ma dostarczać blankiety wpłat?*
6. Umowa zostanie dostarczona KURIEREM (z wyłączeniem Odbiorców z terenu gmin Czernica i Jelcz-Laskowice). Podczas wizyty kuriera wymagana jest obecność wszystkich Wnioskujących. O momencie nadania przesyłki zostaną Państwo powiadomieni za pośrednictwem wiadomości
7. Deklarowana roczna wielkość zużycia paliwa gazowego*
7. Wnioskujący przyjmuje do wiadomości
  1. Administratorem danych osobowych podanych we Wniosku jest G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. ul. St. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możecie się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres wskazany powyżej lub na adres email: iod@gen.com.pl jak również formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej dostępnej pod TYM adresem
  2. Dane z Wniosku przetwarzane są w celu realizacji umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego (art. 6 ust 1. lit b RODO).
  3. Przysługuje Państwu prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia oraz sprzeciwu w związku z przetwarzanymi przez G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. Państwa danymi osobowymi.
  4. Pełne informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych możecie uzyskać na naszej stronie internetowej: www.gen.com.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”.
Uwaga!

Możesz zapoznać się ze wzorcem naszej umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego w zakładce WZORY UMÓW.

Wysyłanie...

Polityka cookies

Informujemy, że na naszej stronie używamy plików cookies w celu analizowania ruchu, a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika
zgody – do dostosowania ewentualnych treści reklamowych w formie graficznej i tekstowej. Czytaj więcej >>

Pomoc online