Blue Media to teraz Autopay

Firma Blue Media, która obsługuje płatności on line w eBOK i aplikacji mobilnej G.EN. dla spółki G.EN. GAZ ENERGIA jest
w trakcie procesu zmiany marki.

Nowa nazwa operatora płatności to teraz Autopay, dlatego ekran płatności, który widać przy realizacji płatności on line ma zmieniony wygląd.

Więcej informacji o tym procesie można znaleźć na stronie