Zmiana gazu ziemnego – Oddział Karlino

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. Oddział w Karlinie zawiadamia, iż planuje dokonać zmiany rodzaju gazu ziemnego, dystrybuowanego na obszarze obejmującym miejscowości: Karlino, Kowańcz ,Pobłocie Wielkie, Karścino Chotyń, Krzywopłoty,- Gmina Karlino Świemino, Parsowo, Warnino, Kraśnik Koszaliński, Nosowo – Gmina Biesiekierz
Zmniejszająca się wydajność złóż lokalnych gazu obecnie dostarczających gaz sprawia, że konieczna jest zmiana na inne bardziej wydajne źródła gazu. Niestety zmiana ta skutkuje również zmianą dostarczanego rodzaju gazu ziemnego z zaazotowanego podgrupy Ls na wysokometanowy grupy E o cieple spalania nie mniejszym niż 34 MJ/m3.
Wartość ciepła spalania obecnie dostarczanego gazu ziemnego zaazotowanego z podgrupy Ls jest nie mniejsza niż 26 MJ/m3.
Powyższa różnica w cieple spalania obecnego i nowego rodzaju gazu wiąże się z koniecznością kontroli technicznej i adaptacji wszystkich urządzeń gazowych do spalania nowego rodzaju gazu. Działania te mają na celu zapewnić dalsze bezpieczne i niezawodne użytkowanie tych urządzeń.

Ze względu, iż wszystkie użytkowane urządzenia gazowe muszą być przystosowane do spalania nowego rodzaju gazu, operacja zmiany rodzaju gazu ziemnego przebiegać będzie w dwóch etapach.
Etap I. W terminie od 17.09.2021r do 15.10.2021r od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 20.00., przeszkolony personel działający w imieniu G.EN. GAZ ENERGIA prowadzić będzie bezpłatny spis urządzeń gazowych wymagających przystosowania do spalania nowego rodzaju gazu.
Etap II. Polegać będzie na nieodpłatnym przystosowaniu zinwentaryzowanych urządzeń gazowych do spalania nowego rodzaju gazu. Adaptacją urządzeń zajmie się specjalnie przeszkolony zespół monterów reprezentujących G.EN. GAZ ENERGIA.

O dokładnej dacie rozpoczęcia adaptacji urządzeń gazowych, poinformujemy wszystkich Odbiorców w późniejszym terminie w odrębnej korespondencji.
Wszelkie prace związane inwentaryzacją oraz z adaptacją urządzeń do spalania nowego rodzaju gazu będą wykonywane przez upoważnionych pracowników, posiadających identyfikatory ze zdjęciem.
Ponadto w kontekście trwającego stanu epidemii pragniemy zapewnić, iż nasi pracownicy stosować się będą do wymogu: ograniczenia bezpośredniego kontaktu, używania maseczek ochronnych i rękawiczek oraz dezynfekcji powierzchni inwentaryzowanych urządzeń.
W przypadku odbywania kwarantanny prosimy o zgłoszenie potrzeby ustalenia indywidualnego terminu przeprowadzenia inwentaryzacji.
Prosimy o zapoznanie się z dołączoną do korespondencji informacją na temat zasad bezpiecznej adaptacji urządzeń gazowych.
W razie potrzeby uzyskania dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt z siedzibą Pogotowia Gazowego G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. Oddział w Karlinie przy ul. Koszalińskiej 96b, 72-230 Karlino tel. +48 3120870, (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00. do 20.00.).

 

Zasady bezpieczeństwa na czas realizacji inwentaryzacji odbiorników gazu

Z uwagi na rozpoczęcie przygotowań do zmiany rodzaju gazu w czasie trwającego stanu epidemii, w celu zapewnienia możliwie największego bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przedstawiamy rekomendowane – przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Zdrowia – środki ostrożności w postępowaniu związanym z inwentaryzacją urządzeń gazowych wymagających przystosowania do spalania nowego rodzaju gazu.

Prosimy o:
-Zgłoszenie potrzeby ustalenia indywidualnego terminu przeprowadzenia inwentaryzacji w przypadku odbywania kwarantanny,
-Używanie maseczek ochronnych podczas wizyty pracownika,
-Przestrzeganie zasady zachowania bezpieczniej odległości (1,5 – 2 m) od pracownika,
-Przejście lokatorów do pomieszczenia w którym nie jest przeprowadzana inwentaryzacja urządzeń i umożliwienie samodzielnej pracy pracownikowi,
-Utrzymywanie zalecanej odległości przy powitaniu i pożegnaniu,
-Zdezynfekowanie klamek drzwi wejściowych i w lokalu przed i po wizycie pracownika.
Praca osoby dokonującej inwentaryzacji jest bezpieczna, ponieważ:
-Przemieszcza się własnym samochodem,
-Pracuje samodzielnie,
-Ogranicza bezpośredni kontakt z Odbiorcą gazu,
-Używa maseczek ochronnych i jednorazowych rękawiczek,
-Dezynfekuje powierzchnie inwentaryzowanych urządzeń.

Pliki do pobrania

FAQ

Polityka cookies

Informujemy, że na naszej stronie używamy plików cookies w celu analizowania ruchu, a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika
zgody – do dostosowania ewentualnych treści reklamowych w formie graficznej i tekstowej. Czytaj więcej >>

Pomoc online