Uwaga!

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, w celu ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem, do odwołania zamknęliśmy Biura Obsługi Klienta. Wszelkie sprawy związane z umowami i rozliczeniami prosimy załatwiać poprzez infolinię, eBOK, Aplikację lub kontakt mailowy.

Wykonywanie przyłączy poinwestycyjnych dla Oddziału Twardogóra

Firma G.EN. GAZ ENERGIA ogłasza przetarg na wykonywanie przyłączy poinwestycyjnych dla Oddziału Twardogóra.

1.Przedmiotem przetargu jest:
projektowanie wraz z budową przyłączy poinwestycyjnych dla Oddziału Twardogóra, gminy: Zawonia, Dobroszyce, Twardogóra, Krośnice, Sośnie, Międzybórz, Kobyla Góra, Mikstat, Grabów, Doruchów, Książ Wlkp., Jaraczewo, Jarocin, Dobrzyca, Koźmin Wlkp, Raszków, Kotlin.

2. Termin realizacji:
Zamawiający podpisze z wybranym wykonawcą umowę współpracy na wykonywanie przyłączy poinwestycyjnych na okres 01.07.2021 – 30.06.2022 r.

3. Miejsce i termin składania ofert:
Wymagany termin składania ofert: 19.04.2021 do godz. 10:00.
Oferty dostarczać należy na adres email: przetargi@gen.com.pl
Szczegółowe zasady przygotowania i złożenia ofert opisane zostały w SIWZ.

4. Sposób uzyskania dokumentacji.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami umieszczona została na stornie internetowej www.gen.com.pl.

5. Termin związania z ofert:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. Kryterium oceny ofert:
Przy wyborze Zamawiający będzie kierował się wskazaną w ofercie Oferenta ceną netto za wykonanie zamówienia oraz doświadczeniem Oferenta.

7. Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo:
– do zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert w przypadkach opisanych w SIWZ.
– do zmiany treści SIWZ na zasadach określonych w SIWZ.

9. Dane kontaktowe:
Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu 061 829 98 80 (pn. – pt., godz. 7:00-15:00).
Zamawiający nie jest zobowiązany do przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pliki do pobrania

SIWZ Twardogóra
Formularze
Zał. 2 - Formularz cenowy budowa O. Twardogóra
zał. 11 - projekt umowy
Zał. 11 - STWiORB - przyłącza gazu
Zał. 12 - Wymagania standardowe Punkty gazowe
Zał. 13 - Wymagania standardowe Zespoły gazowe
Zał. 14 - Wymagania standardowe Stacje gazowe pow 300 nm3h
Zał. 16 - Protokół odbioru przyłącza z układem redukcyjno-pomiarowym
Zał. 16 - Protokół odbioru przyłącza
Zał. 17 a - Rys. Punkt gazowy - redukcyjno pomiarowy do 10 m3h
Zał. 17 b - Rys. Punkt gazowy z dwoma gazomierzami - redukcyjno pomiarowy do 10 m3h
Zał. 17 c - Rys. Punkt gazowy - redukcyjny do budynków wielorodzinnych
Zał. 18 - LOGO

Polityka cookies

Informujemy, że na naszej stronie używamy plików cookies w celu analizowania ruchu, a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika
zgody – do dostosowania ewentualnych treści reklamowych w formie graficznej i tekstowej. Czytaj więcej >>

Pomoc online