Wykonanie stacji gazowej II-stopnia redukcyjno – pomiarowej Q= 654 Nm3/h

Firma G.EN. GAZ ENERGIA ogłasza konkurs ofert na wykonanie stacji gazowej II-stopnia redukcyjno – pomiarowej Q= 654 Nm3/h.

1.Przedmiot przetargu:
Wykonanie wraz z dostawą oraz rozruchem stacji gazowej II stopnia redukcyjno – pomiarowej. Miejsce dostawy Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie.

2. Termin realizacji:
Wymagany termin zakończenia prac projektowych wraz z przekazaniem prawomocnego pozwolenia na budowę – możliwie najszybciej.

3. Miejsce i termin składania ofert
Wymagany termin składania ofert: 17.12.2021 r.
Oferty dostarczać należy na adres email: przetargi@gen.com.pl

4. Sposób uzyskania dokumentacji przetargowej
Dokumentacja w tym SIWZ ze wszystkimi załącznikami umieszczona została na stronie internetowej www.gen.com.pl.

5. Termin związania z ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. Kryterium oceny ofert
Przy wyborze Oferty Organizator przetargu będzie kierował się wskazaną w ofercie Oferenta ceną netto za wykonanie zamówienia jako jedynym kryterium oceny ofert.

7. Wadium
Organizator przetargu nie wymaga wniesienia wadium.

8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo
– do zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert w przypadkach opisanych w SIWZ.
– do zmiany treści SIWZ na zasadach określonych w SIWZ.

9. Dane kontaktowe
Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu 061 829 98 80 (pn. – pt., godz. 7:00-15:00).
Organizator przetargu nie jest zobowiązany do przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Z uwagi na zapytania dotyczących SIWZ stacji gazowych  przedstawiamy poniżej zapytania i odpowiedzi:

 Pytanie 1:

Proszę o podanie ile ciągów redukcyjnych ma być na każdej stacji.

Odpowiedź 1:

Po 2 ciągi w stacjach.

UWAGA:
Termin składania ofert został przedłużony do dnia 20.XII do godz. 10:00
.

Pliki do pobrania

SIWZ
Formularze do SIWZ
Arkusz doboru stacji 180

Polityka cookies

Informujemy, że na naszej stronie używamy plików cookies w celu analizowania ruchu, a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika
zgody – do dostosowania ewentualnych treści reklamowych w formie graficznej i tekstowej. Czytaj więcej >>

Pomoc online