Uwaga!

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, w celu ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem, do odwołania zamknęliśmy Biura Obsługi Klienta. Wszelkie sprawy związane z umowami i rozliczeniami prosimy załatwiać poprzez infolinię, eBOK, Aplikację lub kontakt mailowy.

Wykonanie projektu sieci gazowej wraz z przyłączem gazu w m. Dobroszyce, gm. Dobroszyce

Firma G.EN. GAZ ENERGIA ogłasza przetarg na wykonanie projektu sieci gazowej wraz z przyłączem gazu w m. Dobroszyce, gm. Dobroszyce.

1.Przedmiot przetargu:
Wykonanie projektu sieci gazowej średniego ciśnienia PE de 160 mm o dł. 970 mb wraz z przyłączem gazu PE de 90 mm w m. Dobroszyce, ul. Zakładowa, gm. Dobroszyce.

2. Termin realizacji:
Wymagany termin zakończenia nastąpi nie później niż do dnia 30.01.2022 r.

3. Miejsce i termin składania ofert:
Wymagany termin składania ofert: 31.03.2021 r.
Oferty dostarczać należy na adres email: przetargi@gen.com.pl
Szczegółowe zasady przygotowania i złożenia ofert opisane zostały w SIWZ.

4. Sposób uzyskania dokumentacji przetargowej:
Dokumentacja przetargowa w tym SIWZ ze wszystkimi załącznikami umieszczona została na stronie internetowej www.gen.com.pl.

5. Termin związania z ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. Kryterium oceny ofert:
Przy wyborze Oferty Organizator przetargu będzie kierował się wskazaną w ofercie Oferenta ceną netto za wykonanie zamówienia jako jedynym kryterium oceny ofert.

7. Wadium
Organizator przetargu nie wymaga wniesienia wadium.

8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo:
– do zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert w przypadkach opisanych w SIWZ.
– do zmiany treści SIWZ na zasadach określonych w SIWZ.

9. Dane kontaktowe:
Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu 061 829 98 80 (pn. – pt., godz. 7:00-15:00).
Organizator przetargu nie jest zobowiązany do przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pliki do pobrania

SIWZ Dobroszyce LIDL
Zał. 1 - 10 - Formularze
Zał. 11 - projekt umowy
Zał. 12 - Wytyczne dla projektantów sieci gazowych średniego ciśneinia
zał. graficzny

Polityka cookies

Informujemy, że na naszej stronie używamy plików cookies w celu analizowania ruchu, a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika
zgody – do dostosowania ewentualnych treści reklamowych w formie graficznej i tekstowej. Czytaj więcej >>

Pomoc online