Uwaga!

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, w celu ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem, do odwołania zamknęliśmy Biura Obsługi Klienta. Wszelkie sprawy związane z umowami i rozliczeniami prosimy załatwiać poprzez infolinię, eBOK, Aplikację lub kontakt mailowy.

Wykonanie projektu oraz budowy sieci gazowej wraz z przyłączami w m. Ligota, gm. Kobyla Góra

Firma G.EN. GAZ ENERGIA ogłasza przetarg na wykonanie projektu oraz budowy sieci gazowej wraz z przyłączami w m. Ligota, gm. Kobyla Góra.

1.Przedmiot przetargu:
Wykonanie projektu wraz z budową sieci gazowej średniego ciśnienia PE de 63 mm o dł. 500 mb wraz z przyłączem gazu wraz z zabudową punktu redukcyjno – pomiarowego Q= 40 m3/h w m. Ligota, gm. Kobyla Góra.

2. Termin realizacji:
Wymagany termin zakończenia nastąpi nie później niż do dnia 31.12.2021 r.

3. Miejsce i termin składania ofert:
Wymagany termin składania ofert: 09.04.2021 r.
Oferty dostarczać należy na adres email: przetargi@gen.com.pl
Szczegółowe zasady przygotowania i złożenia ofert opisane zostały w SIWZ.

4. Sposób uzyskania dokumentacji przetargowej:
Dokumentacja przetargowa w tym SIWZ ze wszystkimi załącznikami umieszczona została na stronie internetowej www.gen.com.pl.

5. Termin związania z ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. Kryterium oceny ofert:
Przy wyborze Oferty Organizator przetargu będzie kierował się wskazaną w ofercie Oferenta ceną netto za wykonanie zamówienia jako jedynym kryterium oceny ofert.

7. Wadium
Organizator przetargu nie wymaga wniesienia wadium.

8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo:
– do zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert w przypadkach opisanych w SIWZ.
– do zmiany treści SIWZ na zasadach określonych w SIWZ.

9. Dane kontaktowe:
Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu 061 829 98 80 (pn. – pt., godz. 7:00-15:00).
Organizator przetargu nie jest zobowiązany do przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pliki do pobrania

SIWZ Ligota
Zał. 1- 10 - Formularze
Zał. 11 - projekt umowy
Zał. 13 - STWiORB
Zał. 14 - zał. graficzny

Polityka cookies

Informujemy, że na naszej stronie używamy plików cookies w celu analizowania ruchu, a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika
zgody – do dostosowania ewentualnych treści reklamowych w formie graficznej i tekstowej. Czytaj więcej >>

Pomoc online