• 801 429 429
  • 800 909 909
  • english version wersja polska
  • eBOK

PILNE KOMUNIKATY RYNKOWE

Pilne komunikaty rynkowe zgodnie z art. 4 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT)

RSS feed

Identyfikator komunikatu Początek zdarzenia Koniec zdarzenia Niedostępna przepustowość Jednostka miary Obiekt dotknięty zdarzeniem
Brak pilnych komunikatów rynkowych