• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Wprowadź w eBOK odczyt licznika gazowego


Aby wprowadzić samodzielnie odczytany stan gazomierza należy w menu eBOK wybrać zakładkę Umowy (1) i zaznaczyć wybraną umowę (2),następnie z menu eBOK wybrać zakładkę Odczyt na zmianę taryfy (3). Stan gazomierza należy wpisać w okno (4) podając jedynie cyfry przed przecinkiem wskazane na liczydle gazomierza.

Po zatwierdzeniu zmian (5) pojawi się komunikat:

Odczyt będzie widoczny na liście po ponownym zalogowaniu


do góry