• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Wprowadź odczyt licznika gazowego w eBOK lub aplikacji


eBOK

Aby wprowadzić samodzielnie odczytany stan gazomierza należy w menu eBOK wybrać zakładkę Umowy (1) i zaznaczyć wybraną umowę (2),następnie z menu eBOK wybrać zakładkę Odczyt na zmianę taryfy (3). Stan gazomierza należy wpisać w okno (4) podając jedynie cyfry przed przecinkiem wskazane na liczydle gazomierza.


Po zatwierdzeniu zmian (5) pojawi się komunikat:

Odczyt będzie widoczny na liście po ponownym zalogowaniu


 

Aplikacja

1. Wybierz numer umowy gazowej.
2. Przewiń widok z przyciskami do góry i wybierz „Zmiana ceny – podaj odczyt”.
3. Podaj stan licznika w m3 (bez cyfr po przecinku).
4. Informacja o złożonym odczycie zostanie zapisana w skrzynce odbiorczej.

  

    

  


do góry