• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Aktualności


Firma G.EN. GAZ ENERGIA ogłasza przetarg na wykonywanie przyłączy poinwestycyjnych dla Oddziału Twardogóra.

2019-03-11

1.Przedmiotem przetargu jest: 
wykonywanie przyłączy poinwestycyjnych dla  Oddziału Twardogóra, gm. Prochowice, Ścinawa,  Zawonia, Dobroszyce, Twardogóra, Krośnie, Sośnie, Międzybórz, Kobyla Góra, Mikstat, Grabów, Doruchów, Książ Wlkp., Jaraczewo, Jarocin, Dobrzyca, Koźmin Wlkp, Raszków, Kotlin.
 
2. Termin realizacji:
Zamawiający  podpisze z wybranym wykonawcą umowę współpracy na wykonywanie przyłączy poinwestycyjnych na okres  01.04.2019 – 31.03.2020 r.
 
3. Miejsce i termin składania ofert:
Wymagany termin składania ofert:  25.03.2019 do godz. 9:00.
 
Oferty dostarczać należy do sekretariatu firmy G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o. o. ul. Dorczyka 1, 
62-080 Tarnowo Podgórne.
Szczegółowe zasady przygotowania i złożenia ofert opisane zostały w SIWZ
 
4. Sposób uzyskania dokumentacji.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami umieszczona została na stornie internetowej  www.gen.com.pl. 
 
5. Termin związania z ofert:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
6. Kryterium oceny ofert:
Przy wyborze Zamawiający będzie kierował się wskazaną w  ofercie Oferenta ceną netto za wykonanie zamówienia oraz doświadczeniem Oferenta.
 
7. Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo:
- do zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert w przypadkach opisanych w SIWZ. 
- do zmiany treści SIWZ na zasadach określonych w SIWZ.
 
9. Dane kontaktowe:
Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu  061 829 98 80 (pn. - pt., godz. 7:00-15:00). 
Zamawiający nie jest zobowiązany do przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych.

powrót do listy aktualności

do góry