• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Klienci biznesowi


Klienci biznesowi poniżej 110 kWh/h ▸ Klienci biznesowi powyżej 110 kWh/h

Jeżeli w wyniku wnoszenia opłat na podstawie prognozowanego zużycia powstanie nadpłata lub niedopłata za pobrane Paliwo gazowe (o czym G.EN. GAZ ENERGIA niezwłocznie informuje Odbiorcę na fakturze rozliczeniowej), to:

  • nadpłatę zalicza się na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, o ile Odbiorca w ciągu 7 dni kalendarzowych od otrzymania zawiadomienia o nadpłacie nie zażąda w formie pisemnej jej zwrotu,
  • niedopłatę rozlicza się w pierwszym rachunku za najbliższy okres rozliczeniowy.

do góry