• 801 429 429
 • 800 909 909
 • wersja angielska
 • eBOK

Rodzaje Paliwa gazowego


Dystrybuowane przez G.EN. GAZ ENERGIA. Paliwo gazowe to gaz ziemny – paliwo pochodzenia naturalnego należące do grupy paliw pierwotnych (kopalnych).

Gaz ziemny występuje w przyrodzie w połączeniu z ropą naftową lub samodzielnie. Podobnie jak ropa powstał w wyniku przemian szczątków organizmów żywych w węglowodory. Gaz ziemny jest bezwonny, bezbarwny, a także lżejszy od powietrza.

Polska Norma PN-C-04750:2002 Paliwa gazowe. Klasyfikacja, oznaczenia i wymagania dzieli gaz ziemny na dwie grupy (parametrem klasyfikującym jest górna granica liczby Wobbego):


a) gaz ziemny wysokometanowy,

 • symbol grupy E,
 • liczba Wobbego 45,1 MJ/m3 ≤ Ws < 54,1 MJ/m3,

b) gaz ziemny zaazotowany,

 • symbol grupy L,
  • podgrupa Ln, liczba Wobbego 27,1 MJ/m3 ≤ Ws < 32,6 MJ/m3,
  • podgrupa Ls, liczba Wobbego 32,6 MJ/m3 ≤ Ws < 37,6 MJ/m3,
  • podgrupa Lw, liczba Wobbego 37,6 MJ/m3 ≤ Ws < 45,1 MJ/m3.

Podane wartości odnoszą się do warunków normalnych, czyli:

 • ciśnienie równe ciśnieniu atmosferycznemu: 101,325 kPa,
 • temperatura: 273,15 K (0ºC).

do góry