• 801 429 429
 • 800 909 909
 • wersja angielska
 • eBOK

Prawa i obowiązki Dostawcy gazu


Dostawca jest zobowiązany do:

 • dostarczania Paliwa gazowego na warunkach określonych w Umowie sprzedaży,
 • uzgadniania z Odbiorcą planowanych przerw lub ograniczeń w dostarczaniu Paliwa gazowego,
 • uzgadniania z Odbiorcą zmian warunków dostarczania Paliwa gazowego,
 • informowania Odbiorcy o przewidywanych terminach przywrócenia normalnych warunków dostarczania Paliwa gazowego w przypadku zakłóceń w jego dostarczaniu,
 • niezwłocznego likwidowania przerw i zakłóceń w dostarczaniu Paliwa gazowego,
 • zapewnienia Odbiorcy dostępu do układu pomiarowego oraz kontroli prawidłowości wskazań układu pomiarowego.

Dostawca jest odpowiedzialny za:

 • kontrolę działalności i legalizację gazomierzy zainstalowanych u Odbiorcy i stanowiących własność Dostawcy,
 • eksploatację sieci gazowej, która wraz z przyłączem gazowym zakończonym kurkiem głównym należy do Dostawcy.

Pliki do pobrania:


do góry