Uwaga!

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, w celu ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem, do odwołania zamknęliśmy Biura Obsługi Klienta. Wszelkie sprawy związane z umowami i rozliczeniami prosimy załatwiać poprzez infolinię, eBOK, Aplikację lub kontakt mailowy.

Projektowanie oraz budowa przyłączy poinwestycyjnych dla Oddziału Twardogóra, gm. Czernica, Jelcz – Laskowice, Ścinawa, Prochowice, Malczyce.

Firma G.EN. GAZ ENERGIA ogłasza przetarg na projektowanie oraz budowę przyłączy poinwestycyjnych dla Oddziału Twardogóra, gm. Czernica, Jelcz – Laskowice, Ścinawa, Prochowice, Malczyce.

1.Przedmiotem przetargu jest:
Projektowanie wraz z budową przyłączy poinwestycyjnych dla Oddziału Twardogóra, teren gmin Czernica, Jelcz – Laskowice, Ścinawa, Prochowice oraz Malczyce.

2. Termin realizacji:
Zamawiający podpisze z wybranym wykonawcą umowę współpracy na budowę przyłączy poinwestycyjnych na okres 01.05.2021 – 30.04.2022 r.

3. Miejsce i termin składania ofert:
Wymagany termin składania ofert: 19.04.2021 do godz. 10:00.

Oferty dostarczać należy na adres email: przetargi@gen.com.pl
Szczegółowe zasady przygotowania i złożenia ofert opisane zostały w SIWZ.

4. Sposób uzyskania dokumentacji.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami umieszczona została na stornie internetowej www.gen.com.pl.

5. Termin związania z ofert:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. Kryterium oceny ofert:
Przy wyborze Zamawiający będzie kierował się wskazaną w ofercie Oferenta ceną netto za wykonanie zamówienia oraz doświadczeniem Oferenta.

7. Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo:
– do zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert w przypadkach opisanych w SIWZ.
– do zmiany treści SIWZ na zasadach określonych w SIWZ.

9. Dane kontaktowe:
Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu 061 829 98 80 (pn. – pt., godz. 7:00-15:00).
Zamawiający nie jest zobowiązany do przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pliki do pobrania

SIWZ przyłącza Czernica
Zał. 1- 9 - Formularze
Zał. 2 - Formularz cenowy budowa O. Twardogóra
Zał. 10 - projekt umowy
Zał. 11 - STWiORB - przyłącza gazu
Zał. 12 - Wymagania standardowe Punkty_gazowe
Zał. 13 - Wymagania standardowe Zespoły gazowe
Zał. 14 - Wymagania standardowe Stacje gazowe pow 300 nm3h
Zał. 16 - Protokół odbioru przyłącza z układem redukcyjno-pomiarowym…
Zał. 16 - Protokół odbioru przyłącza
Zał. 17 a - Rys. Punkt gazowy - redukcyjno pomiarowy do 10 m3h
Zał. 17 b - Rys. Punkt gazowy z dwoma gazomierzami - redukcyjno pomiarowy do 10 m3h
Zał. 17 c - Rys. Punkt gazowy - redukcyjny do budynków wielorodzinnych
Zał. 18 - LOGO

Polityka cookies

Informujemy, że na naszej stronie używamy plików cookies w celu analizowania ruchu, a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika
zgody – do dostosowania ewentualnych treści reklamowych w formie graficznej i tekstowej. Czytaj więcej >>

Pomoc online