• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Ochrona danych osobowych


Dbamy nie tylko o bezpieczeństwo dostaw, ale również o bezpieczeństwo Twoich danych.

Ochrona danych naszych klientów, pracowników oraz kontrahentów jest dla nas istotna, ponieważ wiemy jak ważne są tego typu informacje. W obliczu rynkowych i technologicznych zmian ciągle monitorujemynasze procesy, procedury, polityki oraz zabezpieczenia.

Poniżej prezentujemy klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych na stronie internetowej oraz w naszych dokumentach.

Bazujemy na Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  1. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych na www
  2. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych na fakturze
  3. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych na pełnomocnictwie szczególnym

do góry