• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Ochrona danych osobowych


Dbamy nie tylko o bezpieczeństwo dostaw, ale również o bezpieczeństwo Twoich danych.

Ochrona danych naszych klientów, pracowników oraz kontrahentów jest dla nas istotna, ponieważ wiemy jak ważne są tego typu informacje. W obliczu rynkowych i technologicznych zmian ciągle monitorujemynasze procesy, procedury, polityki oraz zabezpieczenia.

Powołaliśmy Inspektora Danych Osobowych. Jest nim Magdalena Szczytko-Sołtysiak. Możecie się Państwo kontaktować z IOD:
  • poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.gen.com.pl,
  • pod adresem e-mail: iod@gen.com.pl, a także pisemnie, na adres naszej siedziby wskazany w punkcie 1 z dopiskiem „ochrona danych osobowych",
  • telefonicznie pod numerem: 793933318

Poniżej prezentujemy klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych na stronie internetowej oraz w naszych dokumentach.

Bazujemy na Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  1. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych na www
  2. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych na fakturze
  3. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych na pełnomocnictwie szczególnym
  4. Klauzula informacyjna do korespondencji mailowej

do góry