• 801 429 429
 • 800 909 909
 • wersja angielska
 • eBOK

Klienci biznesowi


Klienci biznesowi poniżej 110 kWh/h ▸ Klienci biznesowi powyżej 110 kWh/h

 1. Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci/opinia o technicznych możliwościach przyłączenia
 2. Wniosek o zawarcie Umowy o przyłączenie do sieci gazowej
 3. Wniosek o świadczenie usługi dystrybucji
 4. Oświadczenie dotyczące tytułu prawnego do korzystania z obiektu, w którym ma być pobierane Paliwo gazowe
 5. Zgoda na zajęcie nieruchomości pod budowę przyłącza
 6. Upoważnienie do wykonywania czynności związanych z realizacją Umowy o przyłączenie do sieci gazowej
 7. Wniosek o zawarcie/aktualizację Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego
 8. Oświadczenie Odbiorcy o przeznaczeniu Paliwa gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego
 9. Wniosek o rozpoczęcie dostarczania Paliwa gazowego
 10. Porozumienie stron dotyczące rozwiązania/zawarcie Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego
 11. Oświadczenie o zmianie danych Odbiorcy zawartych w Umowie kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego
 12. Protokół zdawczo-odbiorczy obiektu wraz z wypowiedzeniem umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego
 13. Wniosek o wstrzymanie dostarczania Paliwa gazowego
 14. Reklamacja faktury
 15. Wniosek o zmianę wysokości zaliczek
 16. Zgoda na obciążanie rachunku
 17. Cofnięcie zgody na obciążanie rachunku

 1. Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej
 2. Wniosek o zawarcie Umowy o przyłączenie do sieci gazowej
 3. Wniosek o świadczenie usługi dystrybucji
 4. Oświadczenie dotyczące tytułu prawnego do korzystania z obiektu, w którym ma być pobierane Paliwo gazowe
 5. Zgoda na zajęcie nieruchomości pod budowę przyłącza
 6. Upoważnienie do wykonywania czynności związanych z realizacją Umowy o przyłączenie do sieci gazowej
 7. Wniosek o zawarcie/aktualizację Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego
 8. Oświadczenie Odbiorcy o przeznaczeniu Paliwa gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego
 9. Wniosek o rozpoczęcie dostarczania Paliwa gazowego
 10. Zamówienie ilości Paliwa gazowego w poszczególnych miesiącach Roku Gazowego i zamówienie Mocy umownej
 11. Porozumienie stron dotyczące rozwiązania/zawarcie Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego
 12. Oświadczenie o zmianie danych Odbiorcy zawartych w Umowie kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego
 13. Wniosek o wstrzymanie dostarczania Paliwa gazowego
 14. Reklamacja faktury

do góry