• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Roczny Plan Remontów


Roczny plan remontów

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. będąc operatorem systemu dystrybucyjnego w myśl Art 16 ust. 17 ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2013 r., poz. 984), jest obowiązane do opracowania planu prac remontowych dla urządzeń, instalacji i sieci.

Lp.

Charakterystyka prac do wykonania

Okres realizacji

1

Przestawianie urządzeń Kowańcz, Pobłocie Wielkie, Karścino

2017-2018

2

Wymiana odcinka gazociągu stalowego Wrzosowo, Łykowo - DN 65.

2010-2017

3

Wymiana zasuw na sieci ś/c w miejscowości Karlino

2015-2018

4

Wymiana zasuw na sieci ś/c w miejscowościach Warnino, Świelubie, Parsowo

2018

5

Wymiana odcinka sieci gazowej Kamień Pomorski-Grabów- śr/c PE de 90

2018

6

Wymiana odcinków gazociągów w Urbanowie

2017-2018

7

Wymiana gazociągu ś/c de 90 mm, Golina ul. Ogrodowa

2018

8

Wymiana gazociągu ś/c de 160 mm, Grochowa gm. Zawonia

2018

9

Montaż zasuw na gazociągach średniego ciśnienia Oddziału Puck

2017-2022

10

Naprawy  instalacji ochrony antykorozyjnej na gazociągu w/c Mikstat-Grabów

2018-2022

11

Remont przejścia gaz. stal w/c Garki -Granowiec-Międzybórz pod rz. Polska Woda, gm. Sośnie

2018

12

Remont pola anodowego stacji ochrony katodowej w Słowenkowie

2018

13

Wymiana anod galwanicznych na gazociągu w/c Wierzchowo-Biały Bór

2018

14

Modernizacja ciągów redukcyjnych na stacjach gazowych Kowańcz, Stanomino, Starogard, Nasutowo

2018

15

Remont obudowy stacji II Świdwin Kombatantów

2016-2017

16

Remont zbiornika magazynowego gazu LNG Miastko

2017

17

Zabudowa układu wejściowego, wyjściowego, przewodu awaryjnego stacji Białogard.

2016-2017

18

Zabudowa układu wejściowego, wyjściowego, przewodu awaryjnego stacji Rusinowo

2019-2020

19

Zabudowa układu wejściowego, awaryjnego stacji Nasutowo

2019

20

Przebudowa układów pomiarowych stacji Urbanowo

2017

21

Przebudowa stacji gazowej w/c Michorzewko

2012-2017

22

Modernizacja posadowienia zbiornika LNG Hel

2017-2018

23

Modernizacja układu redukcyjnego LNG Hel

2017-2018

24

Remont wanny wychwytującej LNG Jastarnia

2017-2018

25

Wymiana zbiornika LNG Jastarnia

2017-2018


do góry