• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Taryfa


Nowa Taryfa dla paliw gazowych

Decyzją prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr DTA-4212-29(11)/2012/2794/X/PD) 28 września 2012 roku zatwierdzono nową Taryfę dla Paliw gazowych nr 10 dla Klientów obsługiwanych przez Spółkę G.EN. GAZ ENERGIA

Na podstawie art. 47.4 ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r., nr 89, poz. 625 z późn. zm.) Taryfa dla Paliw gazowych nr 10 została wprowadzona do stosowania w rozliczeniach z dniem 13.10.2012 r.

Plik z treścią decyzji Prezesa URE znajduje się poniżej.


do góry