• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

IRiESD


IRiESD określa szczegółowe warunki korzystania z sieci dystrybucyjnych przez jej użytkowników oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci dystrybucyjnych.

Zapraszamy do zapoznania się z Instrukcją - IRiESD.pdf

IRiESD nr 05 obowiązuje od dnia 01.04.2019 r.

Wniosek o świadczenie usługi dystrybucji -  dokument pdf

Umowa o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego - dokument.pdf

Ogólne warunki umowy o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego - dokument.pdf

Pojedyncze zlecenie dystrybucji - dokument.pdf

Zbiorcze zgłoszenie zapotrzebowania - dokument.pdf

Gwarancja bankowa - dokument.pdf

Informacja o ilościach Paliwa Gazowego - dokument.pdf

 

Historia IRiESD ▸

  • IRiESD 01 obowiązująca do 31 października 2014 r. - pdf
  • IRiESD 02 obowiązująca do 13 kwietnia 2015 r. - pdf
  • IRiEDS 03 obowiązująca do 01 maja 2016 r. - pdf
  • IRiEDS 04 obowiązująca do 31.03.2019 r. - pdf

do góry