• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Cena Referencyjna Gazu


Cena referencyjna gazu (CRG), wykorzystywana na potrzeby rozliczeń OSD, od 01.05.2019 roku ustalana jest przez OSD na dany miesiąc gazowy (M) na podstawie średniej ważonej ceny zakupu paliwa gazowego wraz z kosztem zakupu i dostarczenia paliwa gazowego do systemu dystrybucyjnego w okresie ostatnich trzech (3) miesięcy, którego ostatnim miesiącem jest miesiąc M-2. OSD ustala i publikuje CRG odrębnie dla gazu E, zaazotowanego grupy Lw, Ls oraz grupy Ln, na swojej stronie internetowej, do końca miesiąca M-1. 
 
Do dnia 30.04.2019 roku Cena Referencyjna Gazu (CRG) ustalana była przez G.EN. GAZ ENERGIA na dany miesiąc (M) na podstawie średniej ważonej ceny zakupów Paliwa gazowego wraz z kosztem dostarczenia Paliwa gazowego do systemu dystrybucyjnego w okresie dwanaście (12) miesięcy, którego ostatnim miesiącem jest miesiąc (M-2).
 

CRG jest stosowana zgodnie z postanowieniami obowiązującej Taryfy dla Paliw gazowych oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) jako cena neutralna będąca podstawą rozliczeń z tytułu:

  • niezbilansowania,
  • nielegalnego i niezgodnego z umową poboru Paliw gazowych,
  • niedotrzymania parametrów jakościowych Paliw gazowych.
Cena Referencyjna Gazu
rodzaj Paliwa gazowego gaz ziemny wysokometanowy
grupy
gaz ziemny zaazotowany
podgrupy
  E Lw Ls Ln Lm
Rok 2014 PLN/m3 PLN/m3 PLN/m3 PLN/m3 PLN/m3
Luty 1,4747 0,9555 0,8130 0,6688  
Marzec 1,4921 0,9594 0,8166 0,6712  
Kwiecień 1,4864 0,9627 0,8197 0,6746  
Maj 1,4786 0,9660 0,8230 0,6776  
Czerwiec 1,4750 0,9678 0,8253 0,6800  
Lipiec 1,4701 0,9692 0,8265 0,6816  
  PLN/kWh PLN/kWh PLN/kWh PLN/kWh PLN/kWh
Sierpień 0,1312 0,1121 0,1069 0,1070  
Wrzesień 0,1308 0,1122 0,1070 0,1071  
Październik 0,1304 0,1123 0,1072 0,1072  
Listopad 0,1301 0,1124 0,1074 0,1074  
Grudzień 0,1298 0,1125 0,1076 0,1076  
           
  E Lw Ls Ln Lm
Rok 2015 PLN/kWh PLN/kWh PLN/kWh PLN/kWh PLN/kWh
Styczeń 0,1297 0,1128 0,1080 0,1080  
Luty 0,1293 0,1131 0,1084 0,1085  
Marzec 0,1294 0,1121 0,1079 0,1080  
Kwiecień 0,1290 0,1113 0,1075 0,1075  
Maj 0,1289 0,1106 0,1071 0,1070  
Czerwiec 0,1287 0,1101 0,1068 0,1068  
Lipiec 0,1281 0,1095 0,1068 0,1064  
Sierpień 0,1277 0,1091 0,1060 0,1061  
Wrzesień 0,1273 0,1087 0,1056 0,1059  
Październik 0,1266 0,1082 0,1050 0,1055  
Listopad 0,1259 0,1075 0,1043 0,1053  
Grudzień 0,1244 0,1059 0,1029 0,1047  
           
  E Lw Ls Ln Lm
Rok 2016 PLN/kWh PLN/kWh PLN/kWh PLN/kWh PLN/kWh
Styczeń 0,1227 0,1042 0,1014 0,1038 0,0953
Luty 0,1204 0,1020 0,0997 0,1024 0,0952
Marzec 0,1167 0,0994 0,0973 0,1006 0,0933
Kwiecień 0,1138 0,0974 0,0954 0,0986 0,0925
Maj 0,1113 0,0955 0,0938 0,0960 0,0919
Czerwiec 0,1088 0,0934 0,0918 0,0933 0,0909
Lipiec 0,1077 0,0924 0,0908 0,0921 0,0904
Sierpień 0,1069 0,0916 0,0899 0,0910 0,0901
Wrzesień 0,1056 0,0906 0,0888 0,0898 0,0869
Październik 0,1045 0,0898 0,0878 0,0889 0,0889
Listopad 0,1036 0,0888 0,0868 0,0882 0,0880
Grudzień 0,1016 0,0864 0,0846 0,0861 0,0859
           
  E Lw Ls Ln Lm
Rok 2017 PLN/kWh PLN/kWh PLN/kWh PLN/kWh PLN/kWh
Styczeń 0,0995 0,0840 0,0824 0,0836 0,0836
Luty 0,0975 0,0815 0,0800 0,0809 0,0810
Marzec 0,0957 0,0807 0,0792 0,0799 0,0796
Kwiecień 0,0944 0,0801 0,0786 0,0793 0,0791
Maj 0,0928 0,0794 0,0779 0,0785 0,0783
Czerwiec 0,0927 0,0804 0,0790 0,0795 0,0795
Lipiec 0,0926 0,0810 0,0797 0,0800 0,0800
Sierpień 0,0926 0,0814 0,0799 0,0809 0,0804
Wrzesień 0,0929 0,0820 0,0805 0,0821 0,0807
Październik 0,0931 0,0825 0,0809 0,0824 0,0811
Listopad 0,0932 0,0830 0,0814 0,0829 0,0816
Grudzień 0,0937 0,0844 0,0828 0,0845 0,0829
           
  E Lw Ls Ln Lm
Rok 2018 PLN/kWh PLN/kWh PLN/kWh PLN/kWh PLN/kWh
Styczeń 0,0938 0,0861 0,0845 0,0860 0,0868
Luty 0,0935 0,0879 0,0865 0,0876 0,0890
Marzec 0,0935 0,0886 0,0877 0,0883 0,0902
Kwiecień 0,0935 0,0892 0,0886 0,0888 0,0910
Maj 0,0938 0,0897 0,0894 0,0892 0,0915
Czerwiec 0,0938 0,0894 0,0892 0,0891 0,0915
Lipiec 0,0938 0,0892 0,0891 0,0890 0,0914
Sierpień 0,0939 0,0891 0,0890 0,0889 0,0913
Wrzesień 0,0939 0,0890 0,0890 0,0888 0,0912
Październik 0,0939 0,0891 0,0891 0,0890 0,0914
Listopad 0,0939 0,0892 0,0892 0,0893  0,0915 
Grudzień 0,0956 0,0908 0,0904 0,0907
0,0911
0,0911
           
  E Lw Ls Ln Lm
Rok 2019 PLN/kWh PLN/kWh PLN/kWh PLN/kWh PLN/kWh
Styczeń 0,0982 0,0932 0,0922 0,0943 0,0939
Luty 0,1014 0,0962 0,0944 0,0976 0,0975
Marzec 0,1052 0,0996 0,0983 0,0995 0,1011
Kwiecień 0,1086 0,1026 0,1019 0,1014 0,1041
Maj 0,1175 0,1110 0,1110 0,1110 0,1110
Czerwiec 0,1180 0,1110 0,1110 0,1110 0,1110
Lipiec 0,1184 0,1110 0,1110 0,1110 0,1110
Sierpień 0,1194 0,1110 0,1110 0,1110 0,1110
Wrzesień 0,1201 0,1110 0,1110 0,1110 0,1110
Październik 0,1198 0,1110 0,1110 0,1110 0,1110
Listopad 0,1177 0,1110 0,1110 0,1110 0,1110
Grudzień 0,1112 0,1008 0,1013 0,1025 0,1037
  E Lw Ls Ln Lm
Rok 2020 PLN/kWh PLN/kWh PLN/kWh PLN/kWh PLN/kWh
Styczeń 0,1061 0,0963 0,0961 0,0971 0,0975
Luty  0,1031 0,0931  0,0930  0,0930   0,0930
Marzec 0,1025 0,0931 0,0932 0,0930 0,0930
Kwiecień  0,1024 0,0931 0,0932 0,0930 0,0930
Maj 0,1028 0,0931 0,0932 0,0930 0,0930 
Czerwiec 0,1032 0,0931 0,0930 0,0930 0,0930
Lipiec 0,1044 0,0930 0,0930 0,0930 0,0930
Sierpień 0,1073 0,0930 0,0930 0,0930 0,0930
Wrzesień 0,1089 0,0930  0,0930   0,0930   0,0930 

 

 

E Lw Ls Ln Lm
Rok 2017 PLN/kWh PLN/kWh PLN/kWh PLN/kWh PLN/kWh
E Lw Ls Ln Lm
Rok 2017 PLN/kWh PLN/kWh PLN/kWh PLN/kWh PLN/kWh

       
  E

do góry