• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Pogotowie gazowe


W przypadku zagrożenia należy natychmiast skontaktować się z pogotowiem gazowym, korzystając z bezpłatnego numeru telefonu: 800 909 909. Zadaniem pogotowia gazowego jest możliwie szybkie dotarcie do miejsca awarii, usunięcie zagrożenia i zapewnienie ciągłości dostaw gazu ziemnego do Odbiorców.

Wszystkie zgłoszenia dotyczące interwencji pogotowia gazowego są rejestrowane.

Pod numerem alarmowym można ponadto uzyskać informacje o planowych przerwach w dostawach Paliwa gazowego (przerwy spowodowane są prowadzonymi pracami lub awariami).

Pamiętaj, gdy ulatnia się gaz lub wystąpiła awaria, należy:

  • unikać otwartego źródła ognia, np. papieros, otwarty płomień,
  • nie używać telefonu stacjonarnego i komórkowego w mieszkaniu,
  • otworzyć drzwi i okna, aby spowodować przewiew,
  • zamknąć kurek gazu,
  • nie włączać urządzeń elektrycznych,
  • opuścić budynek,
  • natychmiast poinformować pogotowie gazowe G.EN. GAZ ENERGIA.

do góry