Konkurs ofert na wykonanie stacji gazowej II-stopnia redukcyjno – pomiarowej Q= 214+300 Nm3/h.

1.Przedmiot przetargu:
Wykonanie wraz z dostawą oraz rozruchem stacji gazowej II stopnia redukcyjno – pomiarowej. Miejsce dostawy Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie.

2. Termin realizacji:
Wymagany termin zakończenia prac projektowych wraz z przekazaniem prawomocnego pozwolenia na budowę – 01.05.2022 r.

3. Miejsce i termin składania ofert
Wymagany termin składania ofert: 01.12.2021 r.
Oferty dostarczać należy na adres email: przetargi@gen.com.pl

4. Sposób uzyskania dokumentacji przetargowej
Dokumentacja w tym SIWZ ze wszystkimi załącznikami umieszczona została na stronie internetowej www.gen.com.pl.

5. Termin związania z ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. Kryterium oceny ofert
Przy wyborze Oferty Organizator przetargu będzie kierował się wskazaną w ofercie Oferenta ceną netto za wykonanie zamówienia jako jedynym kryterium oceny ofert.

7. Wadium
Organizator przetargu nie wymaga wniesienia wadium.

8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo
– do zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert w przypadkach opisanych w SIWZ.
– do zmiany treści SIWZ na zasadach określonych w SIWZ.

9. Dane kontaktowe
Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu 061 829 98 80 (pn. – pt., godz. 7:00-15:00).
Organizator przetargu nie jest zobowiązany do przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Z uwagi na zapytania dotyczących SIWZ stacji gazowych przedstawiamy poniżej zapytania i odpowiedzi:

Pytanie 1:
Proszę o potwierdzenie jakie gazomierze mają być zastosowane w obu projektach stacji.

Odpowiedź 1:
W obu stacjach są po dwa gazomierze rotorowe.

Pytanie 2:
Czy w obu stacjach konstrukcja zespołu ma być klasyczny tj. jeden wlot i jeden wylot (dla obu gazomierzy i dwóch ciągów redukcyjnych) czy ma być jeden wlot i po dwa wyloty?

Odpowiedź 2:
Jeden wlot oraz dwa wyloty (do każdego pomiaru).

Pytanie 3:
Czy zastosowane po dwa urządzenia MacBAT V w obu stacjach mogą być podpięte pod jedną telemetrię a Macrej może być z modemem? Podsumowując konfiguracja elektroniki wyglądałaby następująco: MacBAT V P1 T(do jednego rotora) + MacBAT V P1 T(do drugiego rotora) podpięte pod telemetrię 280.330PT + osobno urządzenie MAcREJ P1P2T z modemem (z przetwornikami podpiętymi na wlocie i wylocie stacji).

Odpowiedź 3:
Proszę o zastosowanie MacBata V z dwoma przetwornikami ciśnień jeden będzie odpowiadał za ciśnienie na wyjściu stacji + układ rozliczeniowy, drugi za ciśnienie na wyjściu stacji + układ rozliczeniowy. Do każdego przelicznika proszę zastosować Int-s3 oraz modem IK401.

 

Pliki do pobrania

SIWZ stacja 214+300 Nm3h
Formularze
Zał. 9 - Arkusz doboru stacja 214+300m3h_RAKO

Polityka cookies

Informujemy, że na naszej stronie używamy plików cookies w celu analizowania ruchu, a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika
zgody – do dostosowania ewentualnych treści reklamowych w formie graficznej i tekstowej. Czytaj więcej >>

Pomoc online