Uwaga!

Szanowni Państwo, informujemy, że od 01 do 31 maja 2022 roku Klientów biznesowych obowiązuje Cennik podstawowy z rabatem 25%

Masz pytanie?

Znalezione tematy

Jaki rodzaj gazu jest w mojej miejscowości?
Rodzaj gazu uzależniony jest od gazu ziemnego występującego na Twoim obszarze. Możesz to sprawdzić na mapie dystrybucyjnej.
Ile wynosi koszt przyłączenia?
Wartość opłaty przyłączeniowej uzależniona jest od przewidywanego zapotrzebowania na gaz oraz długości przyłącza gazowego. Szczegółowe ceny znajdują się Taryfie dla Paliw gazowych w punkcie 10. Zasady rozliczeń za przyłączanie do sieci dystrybucyjnej G.EN.
Gdzie mam się zgłosić, aby podpisać umowę o przyłączenie do sieci gazowej?
Kontakt do odpowiedniej placówki znajdziesz w zakładce szczegóły na mapie dystrybucyjnej po kliknięciu swojej miejscowości.
Ile trwa przyłączenie do sieci?
W zależności od lokalizacji przyłącza od 5 do 10 miesięcy od momentu podpisania umowy przyłączeniowej (z wyłączeniem okresu zimowego).
Gdzie uzyskam warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej?
Znajdziesz odpowiednią placówkę w zakładce Szczegóły po kliknięciu swojej miejscowości w Mapie dystrybucyjnej.
Jakie dokumenty są potrzebne do odbioru?
Do odbioru instalacji złóż: Wniosek o rozpoczęcie dostarczania Paliwa gazowego wraz z protokołem z odbioru technicznego instalacji gazowej i przeprowadzonej próby szczelności, protokołem odbioru kominiarskiego przewodów spalinowych i wentylacji, oświadczeniem kierownika budowy o wykonaniu instalacji gazowej zgodnie z projektem.
Kiedy będzie wystawiona faktura za przyłącze gazowe?
Faktura z tytułu opłaty przyłączeniowej wystawiana jest po zakończeniu procesu odbioru przyłącza gazowego.
Czy skrzynkę gazową dostarcza G.EN.?
Tak. Stanowi ona element wyposażenia przyłącza gazowego realizowanego przez G.EN.
Czy trzeba zrobić projekt na instalację gazową?
Tak. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego dla instalacji gazowej (układ rur łączących gazomierz z odbiornikami gazu) wymagane jest opracowanie projektu budowalnego.
Czy wystawienie warunków jest płatne?
Nie. Wystawienie warunków technicznych przyłaczenia do sieci gazowej jest usługą bezpłatną.
Dlaczego w przypadku zastosowania gazu ziemnego muszę zrezygnować z butli z gazem?
Ze względu na przepisy przeciwpożarowe niedopuszczalne jest jednoczesne stosowanie w budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej.
Kto może zaprojektować instalację wewnętrzną?
Instalację wewnętrzną może zaprojektować dowolnie wybrany przez odbiorcę projektant z uprawnieniami projektowymi. Nasza spółka nie projektuje i nie wykonuje instalacji wewnętrznych.
Kto dokonuje przeglądu instalacji wewnętrznej?
Obowiązek przeprowadzenia corocznych przeglądów instalacji gazowej spoczywa na każdym właścicielu domu jednorodzinnego lub wielorodzinnego. Pomiaru dokonuje technik z odpowiednimi uprawnieniami.
Odbieram gaz w kuchence. Jak rozbudować instalację o kocioł?
Rozbudowa instalacji wymaga uzyskania nowych warunków technicznych (zmiana ilości pobieranego gazu). Ponadto musi być zgłoszona do najbliższej placówki G.EN, gdyż wiąże się z bezpieczeństwem użytkowania gazu ziemnego oraz ze zmianą grupy taryfowej.

Polityka cookies

Informujemy, że na naszej stronie używamy plików cookies w celu analizowania ruchu, a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika
zgody – do dostosowania ewentualnych treści reklamowych w formie graficznej i tekstowej. Czytaj więcej >>

Pomoc online