• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Jakość i skład


Wymagania dotyczące gazu ziemnego dostarczanego Odbiorcom z sieci rozdzielczej zgodnie z Polską Normą PN-C-04753:2011 Gaz ziemny - Jakość gazu dostarczanego odbiorcom z sieci dystrybucyjnej.

Rodzaj Paliwa gazowego dystrybuowanego przez G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. w danej miejscowości można ustalić za pomocą mapy dystrybucyjnej na stronie internetowej. 

Pliki do pobrania


do góry