• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Poufność danych


G.EN. GAZ ENERGIA informuje i zapewnia, że wszelkie przekazane dane są przechowywane i przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, zgodnie z wymaganiami:

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

do góry