• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Poufność danych


G.EN. GAZ ENERGIA informuje i zapewnia, że wszelkie przekazane dane są przechowywane i przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, zgodnie z wymaganiami:

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  2. Ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych z późn. zm. ,
  3. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z późn. zm.,
  4. Ustawa z dnia 16.04.1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z późn. zm.,

do góry