• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Odpowiedzialny biznes


W swojej działalności G.EN. GAZ ENERGIA kieruje się zasadą: „Być blisko Klienta”. Dążąc do spełnienia bardzo różnych oczekiwań społeczności lokalnych, Spółka angażuje się w wiele przedsięwzięć związanych z kulturą, nauką, sztuką i sportem. Inicjatywy Spółki dotyczą szczególnie dzieci i młodzieży, a także osób potrzebujących, które mieszkają na obszarze działania firmy.

G.EN. GAZ ENERGIA sponsoruje m.in. wyposażenie placów zabaw w wybranych gminach, wspiera projekty o charakterze lokalnym, ale również o zasięgu ogólnopolskim.

Wydarzenia, które wpisały się na stałe w kalendarz działań Spółki:

  • Bieg Lwa w Tarnowie Podgórnym
  • Bieg Papieski w Karlinie

G.EN. GAZ ENERGIA od 2006 roku organizuje konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenów obsługiwanych przez Spółkę. Cele konkursu to wzbudzenie zainteresowania uczestników problemami ochrony środowiska oraz poszerzenie wiedzy dzieci o ekologii i zastosowania gazu ziemnego. Ponadto uczestnictwo w konkursie ma rozwijać kreatywność, wrażliwość i wyobraźnię plastyczną. Do tej pory w konkursie wzięło udział ponad 7 tysięcy dzieci, a z każdym rokiem zainteresowanie projektem rośnie.
 


do góry